Sleid

Related to Sleid: sleigh, sled
v. t.1.To sley, or prepare for use in the weaver's sley, or slaie.
[imp. & p. p. Sleided; p. pr. & vb. n. Sleiding.]
Webster's Revised Unabridged Dictionary, published 1913 by G. & C. Merriam Co.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
(2009) 'Learning approaches, personality and concepts of knowledge of first-year students: Mature-age versus school leaver', Studies in Learning, Evaluation, Innovation and Development (SLEID), 6: 1, 65-81.
(26) Moreover, the First Folio (1623) text of Troilus and Cressida has the variant 'Sleyd silke'(that is, 'sleid silk'), where the 1609 Quarto has sleiue silke' (that is, 'sleave-silk')'At 1.
In A Lover's Complaint letters are 'With sleided silk feat and affectedly l Enswathed and sealed to curious secrecy' (ll.48-49).
In the course of the above discussion, I have mentioned the following eight words that occur in A Lover's Complaint and in the undisputed Shakespeare canon but are very rare in other LION works of 1598-1614, whether first published during that period or, in the case of plays, first performed then: appertainings vbl.sb., credent a., outward sb., pelleted (pellet v), physic v, seared ppl.a., slackly, sleided ppl.a.
Nid swings a sleid, rowndabowt a si-so gewch chi mewn sawl lle bellach, ond ffrm ddringo liwgar sy''n cyfuno twnel, sleid, rhaff ddringo a sawl peth arall.
Mae'n dod yn ol at ei hoff arddull mewn dwy neu dair o ganeuon - sef blws trydanol, lle mae'n defnyddio gitar sleid a harmonica'n effeithiol iawn.
Roedd casgliad sleids Llenyn yn chwedlonol, a byddai'n hael efo'i amser yn eu dangos i wahanol gymdeithasau.
Efallai fod y sleids wedi mynd, ond mae'r cardiau post wedi ei hachub - casgliad o wyth gant.
Sleids o wahanol fadarch o bob siap, lliw a llun, rhai'n wenwynig, rhai'n wych mewn padell o fenyn, ac yna i ffwrdd ni am dro yn y bws mini i fannau sy'n llawn ffwngws.
Y cof cyntaf sydd gen i yw mynd i'r siop yn Ninbych hefo Nain a hithau'n prynu sleids gwallt i mi.
daethpwyd o hyd i focseidiau o sleids yn dangos organau rhywiol dynion.