Soembawa


Also found in: Encyclopedia, Wikipedia.

Soembawa

(suːmˈbɑːwə)
n
(Placename) the former spelling of Sumbawa
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Zollinger "Verslag van eene reis naar Bima en Soembawa, en naar eenige plaatsen op Celebes, Saleijer en Flores", Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap 23, no.