Soembawa


Also found in: Encyclopedia, Wikipedia.

Soembawa

(suːmˈbɑːwə)
n
(Placename) the former spelling of Sumbawa
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Zollinger "Verslag van eene reis naar Bima en Soembawa, en naar eenige plaatsen op Celebes, Saleijer en Flores", Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap 23, no.