Solicitate

Related to Solicitate: solicits

So`lic´it`ate


a.1.Solicitous.
References in periodicals archive ?
minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru la cele 201 loturi de medicamente, precum si cantitatilor minime si maxime care a putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului cadru se regasesc in caietul de sarcini anexat.
In ideea unei dinamici imprevizibile privind cerinte si cunostinte solicitate candidatibr de pe piata fortei de munca se confirma necesitatea integrarii in scoala, la diverse nivele de instruire, a unor instrumente inovative de invatare care sa faciliteze transferul de cunostinte si sa permita dobandirea de noi abilitati care sa corespunda pe deplin nevoilor exprimate de angajatori.
Sempre S-, sabato (VI, 9); salute (I, 2, 12) (II, 11) ([III.sup.v], 11) (V, 10) (VI, 15) (VII, 16); sarbatello (IV, 6); sensalle (IV, 7); solicitate (VI, 5); sopra (VI, 3, 8); spese (I, 11); subito (IV, 3) ecc.
Wholly-owned subsidiary of workers' compensation insurance products and services provider Majestic Capital Ltd (NASDAQ:MAJC), Majestic USA Capital Inc declared on Friday that it extended the expiry date to solicitate consents from holders of its Trust Preferred Securities due 2036 (CUSIP: 12627NAA5).
In perioada 1948-1957, raporturile diplomatice au cunoscut sinuozitati datorate, in primul rand, contextului international (conflictele Israelului cu vecinii sai arabi, criza Suezului din 1956), precum si refuzului autoritatilor romane ale vremii de a permite emigrarea evreilor romani, in conditiile solicitate ferm de Israel.
Consideratii privind fenomenele de ecruisare si inmuiere ciclica ale otelurilor slab si mediu aliate solicitate ciclic neizotermic (Considerations on the phenomena of cyclic hardening and softening of low and medium alloyed steel applied cyclic neizotermic), Tool Machine Construction, Editor OIDICM, 2000, no.
Totodata, in cadrul acestei proceduri de achizitie autoritatea contractanta este interesata sa achizitioneze si serviciul de inspectie tehnica periodica, conform legislatiei in vigoare pentru toate marcile si tipurile de autovehicule solicitate prin caietul de sarcini.
Acestea se vor livra cu caracteristicile si n conditiile solicitate n caietul de sarcini.
n cazul n care numarul operatorilor economici care au ndeplinit criteriile de calificare si selectie si care au prezentat oferte admisibile este mai mic dect numarul minim indicat n anuntul de participare, autoritatea contractanta are dreptul: fie de a anula procedura de atribuire pentru ncheierea acordului-cadru; fie de a continua procedura de atribuire pentru ncheierea acordului-cadru numai cu acel/acei operator/operatori economic/economici care ndeplinestendeplinesc criteriile de calificare si selectie solicitate si care au prezentat oferta admisibila.
Estimarile cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata acordului cadru si cele care fac obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza a fi atribuite pe durata acordului cadru se regasesc evidentiate in Formularul A3 anexat documentatiei de atribuire.
Produsele sunt solicitate de SNGN Romgaz SA - Sircoss Medias, Sucursala Medias, Sucursala Tg.
Produsele lactate se vor livra cu caracteristicile si n conditiile solicitate n caietul de sarcini.