Somaj

So´maj´

    (sô`mäj´)
n.1.A society; a congregation, a worshiping assembly, or church, esp. of the Brahmo-somaj.
Webster's Revised Unabridged Dictionary, published 1913 by G. & C. Merriam Co.
References in periodicals archive ?
Modelele de covarianta--hazard proportional au indicat faptul ca nivelele ridicate de ideatie suicidara, depresie, somaj si disperare au fost factori de risc semnificativ pentru suicid.
In interwar India, a British colony with an enormous and varied population, most Guide companies were attached to schools, such as the Brahmo Girls School in Calcutta (which was attended by middle-class Indian girls sponsored by a Hindu social reform group called the Brahmo Somaj) and the Lawrence Royal Military School (an institution for the mostly working-class children of British soldiers).8 The public and private archives I visited in London and Delhi did not contain any texts created by the girls (Hindu, Muslim, Parsi, British, or Anglo-Indian) who had been Guides in late colonial India.
(2) Dreptul la pensie, la concediu de maternitate platit, la asistenta medicala in unitatile sanitare de stat, la ajutor de somaj si la alte forme de asigurari sociale publice sau private prevazute de lege este facultativ si nerecomandat.
Crearea a peste 8.800 de locuri noi de munca, in cadrul SRT-D inscrise in Program, a asigurat compensarea, in mare masura, a facilitatilor fiscale acordate si a condus la scaderea cheltuielilor cu ajurorul de somaj. In vederea cresterii impactul economic si social al programului este necesara imbunatatirea acestuia prin cresterea volumului fondurilor alocate si simplificarea mecanismului de acordare a fondurilor nerambursabile si garantare a creditelor.
A face fata pierderii locului de munca, intr-o perioada de recesiune economica, si a face fata unei perioade de somaj care decurge automat din pierderea locului de munca reprezinta o situasie dificil de rezolvat, care pune in impas pe majoritatea lucratorilor.
Daca anumisi tineri care au slujbe precare si/sau temporare evolueaza rapid spre un loc de munca mai stabil si mai promitator, alsii nu reusesc sa iese din situasia de precaritate, de sub incidenta riscului de saracie, de somaj, de inactivitate.
Cuvinte-cheie: cicluri economice, alegeri locale in Romania, somaj, comportament vot
In egala masura, se poate observa si o cultivare a logicii foiletonisticii (in cazul relatarilor despre somaj sau in cazul relatarilor despre evolutia pietei imobiliare).
Ele au fost reunite in Codul asigurarilor sociale promulgat in 1911 si au fost completate ulterior printr-un regim de asigurari de invaliditate si boala pentru angajati (1911), asigurari de deces (1911) si asigurari pentru somaj (1929).