sosatie


Also found in: Wikipedia.

sosatie

(səˈsɑːtɪ)
n
(Cookery) South African a skewer of curried meat pieces
[Afrikaans]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Karakteristieke geregte van die Suid-Afrikaanse kombuis soos "sosatie", "bredie" of "bobotie" het die Oosterse slawe na Afrika gebring.
Halfjan se gediggies soos teater se liggies is die jemel se perels vir Anna se kroon" (23,24) asook Martiens, Anna en Dawid se verklaring aan die gehoor, asof hulle die "Onse Vader" opse: "Ons erken die hap-hap appa-appa apartheid swart moermekaarlanders diepgaande sosatie sosiale, ekekonomiese, kaltjeril en see sielkundige skade berokken het.
One of the famous dishes is the Braaivleis, which is BBQ meat cooked over coals from burnt firewood and not charcoal, this includes chops, steak, sosatie, braaiwors (sausage) and chicken.