Spectant

Spec´tant


a.1.Looking forward.
References in periodicals archive ?
Alcesti: spectant subeuntem fata mariti/ Alcestim (Giovenale, Satire
Inter cetera quae ad salutem spectant populi Christiani, pabulum verbi Dei permaxime noscitur sibi esse necessarium, quia sicut corpus materiali, sic anima spirituali cibo nutritur, eo quod non in solo panem vivit homo, sed in omni verbo quodprocedit de ore Dei.
Quod si ii nostri libri steterint, probatique fuerint Musarum amatoribus, id nobis incitamento erit, ut, quod sub manu habemus, limamusque Carmen EUCHARIS, octo distinctum libris, quibus quae ad Eucharistiam institutam, & per Asiam, Europam, Africamque propagatam spectant, explicamus, una cum iis, quae de sacris Panis, & Vini exuviis disserunt Philosophi, in lucem emittamus; nec non breve aliud poema, cui titulus erit METANOEA, id est, de Sacramento Poenitentiae, typis item publicis mandemus.
1362 [seccion]1,2: norma haec, in iis quae ad supradictum deHctum spectant, ita applicetur ut criminalis actio non praescribatur, nisi sequentibus condicionibus adimpletis: a) ipse, qui passus est delictum, aetatis duodetrigesimum annum compleverit; atque b) unus saltern annus transient a denuntiatione de eodem delicto, dummodo denuntiatio facta sit priusquam idem iniuria affectus duodetriginta aetatis suae expleverit annos>>.
anime salutem spectant, unicuique, prout statui suo competit, priuatim
ubi simpliciter quaelibet res non magis ad hunc quam ad alterum, et sic aeque ad neutrum spectant.
El Diophanti redivivi, pars prior, in qua, non casu, ut putatum est, sea certissima methodo, & analysi subtiliore, innumerata enodantur Problemata, quae Triangulum Rectangulum spectant, del tambien jesuita Iacobo de Billy, edicion lionesa del taller de Jean Thioly de 1670 (17).
7: Non vivunt contra naturam qui spectant ut pueritia splendeat tempore alieno?
ea tantum quae ius spectant univerale Codice consideranda esse.
Nam quaecumque ad meridiem et occidentem spectant, ab tineis et umore libri uitiantur, quod uenti umidi aduenientes procreant eas et alunt infindentesque umidos spiritus pallore uolumina corrumpunt.
In Lipsius, Opera omnia quae ad criticam proprie spectant, 247-49.
Hoc enim spectant leges, hoc volunt, incolumem esse civium coniunctionem; quam qui dirimunt, eos morte, exsilio, vinclis, damno coercent.