Sterre


Also found in: Wikipedia.

Ster´re


n.1.A star.
References in periodicals archive ?
The other rookies selected for WBBL are Scotland's Kathryn Bryce (Strikers) and Sarah Bryce (Hurricanes), Bangladesh pair Rumana Ahmed (Heat) and Khadija Tul Kubra (Stars), Ireland's Gaby Lewis (Renegades), Papua New Guinea's Ravini Oa (Scorchers), and Netherlands' Sterre Kalis (Thunder).
A home is provided on campus Sterre (Krijgslaan 281, Ghent); 1 home is provided on campus Heymans (Ghent University Hospital, De Pintelaan 185, Ghent).
Kragh-Muller (1953) 'Begerne for de sterre bern--begerne for de mindste' in Socialdemoraten, 13 December.
eenheid in die land" en voel, "op byna metafisiese manier uiteindelik vry: in die 'Jirregot se liefde', waarin ook die Islam en die son en die maan en die sterre vervat is: 'En dan is ek ook hier'".
Laasgenoemde afdeling het die titel "L'amor che move il sole e l'altre stelle" [Die liefde wat die son en die ander sterre laat beweeg], 'n aanhaling van die slotwoorde uit Dante Alighieri se Die goddelike komedie.
Kleijer WJ, van der Sterre MLT, Garritsen VH, Raams A, Jaspers NGJ.
Feivel's Flying Horses by Heidi Smith Hyde and illustrated by Johanna van der Sterre is a dreamy little tale about immigration, this time from the perspective of a member of the huddled masses.
Two live radio recordings by RSG's popular Sterre en Planete program were made in front of an audience, one of them in a question and answer format with audience participation.
Gill, Rajya Sabha MP Satish Sharma and his wife Sterre, and the evening's host Vijay Mallya, who came with his mother Lalitha Ramaiah.
Then, when pe kynges passyd pe towne toward Bedeleem, anon pe sterre apered a3eyne to hom; and when pay syghen pe sterre coming a3eyne, pay wer gretly ioyet yn hor hertys.
Likewise, it is worth noting, as cases of etymological hybridisation, the combination of OE + L in sterre fix, OE + OF in body celestial and even L + OE in expanse yeres.
In die slotgedig van die afdeling, "Boesmansrivier", is die rumoer en drif afgeloop, die sterre sigbaar en lewend en die spreker alleen: