Stoom

Related to Stoom: storm trooper
v. t.1.To stum.
References in periodicals archive ?
Kommissies, partye, hulle koerante en hulle sinodes-op-sleeptou het stoom afgeblaas, in gemaak heilige verontwaardiging gewaarsku teen die gevaar wat in die skaduwee van Degenaar se uitnodigings en provokasie tot oop gesprek sit.
Dit lyk asof Bloemhof 'n noukeurige web van betekenisse in die loop van die roman opgebou het, maar op die laaste verloor die spinnekop stoom.
Mooi word die Ioodsgeluide in die nag beskryf: "'n Stoomketel word met die egalige gedreun van 'n waterval leer geblaas; daar sny die sisgeluid van 'n stoomklep; daar kap-kap 'n lokomotief stadig vorentoe, skud sy stoom rond soos 'n reus wat sy kieste skoon spoel .