Stoom

Related to Stoom: storm trooper
v. t.1.To stum.
Webster's Revised Unabridged Dictionary, published 1913 by G. & C. Merriam Co.
References in periodicals archive ?
Kommissies, partye, hulle koerante en hulle sinodes-op-sleeptou het stoom afgeblaas, in gemaak heilige verontwaardiging gewaarsku teen die gevaar wat in die skaduwee van Degenaar se uitnodigings en provokasie tot oop gesprek sit.
Van Der Herten, Belgie onder stoom: transport en communicatie tijdens de 19de eeuw (Leuven, 2004).
Dit lyk asof Bloemhof 'n noukeurige web van betekenisse in die loop van die roman opgebou het, maar op die laaste verloor die spinnekop stoom. Wel realisties en in ooreenstemming met die karakterisering van Alma is dat die slot allermins maklike of finale oplossings bied.
In die afdeling wat oor die liefde handel en dus gevaarlik eensydig kan wees, is dit byvoorbeeld nie net die versaakte minnares ("Ek loop die pad", "Madame Julie", "Houvrou") nie, maar ook die viering van die erotiese ervaring wat driftig ("Stoom"), sinlik ("Ons kan laatle") of as hooglied vorm kry, wat hierdie afdeling so verkwiklik nuanseer.
Mooi word die Ioodsgeluide in die nag beskryf: "'n Stoomketel word met die egalige gedreun van 'n waterval leer geblaas; daar sny die sisgeluid van 'n stoomklep; daar kap-kap 'n lokomotief stadig vorentoe, skud sy stoom rond soos 'n reus wat sy kieste skoon spoel ...