Strany

Stra´ny


n.1.(Zool.) The guillemot.
References in periodicals archive ?
8) "Razvedka budet igrat muskulami i vnutri strany," Moskovskii Komsomolets, March 4, 1998.
Predmetom zkazky je nkup techniky pre projekt Technologick vybavenie zbernho dvora v obci Sacurov a to vlecka sklpateln na tri strany traktorov 1 kus, jednonpravov nosic vanovch kontajnerov traktorov 1 kus, manipultor s posuvnm ramenom 1 kus, drvic na BRO 1 kus, hydraulick kladivo na drobn stavebn odpad 1 kus.
Iniciatoram zakona ob "inostrannyh agentah" zapretyat vyezd v strany ES i SSHA [Authors of the "foreign agents" bill to be denied entry to the EU and the US].
Doklady i zapiski gosudarstvennykh deyatelei imperatoram o problemakh ekonomicheskogo razvitiya strany (vtoraya polovina XIX v.
1949 [1928]: Ob industrializatsii strany i o pravom uklone v VKP(b).
obecniho zivota nelze odvodit z legislativy, ani z popisu prace uredniku, jak byva casto, ze strany odpovednych prislusniki
Furthermore, maintaining control over northern Norway provided airfields for strikes against Northwestern Theater SNA and Voyska PVO Strany bases, further rolling back defenses against U.
Stranicky system CR Politicks strany a jejich vyvoj 1989-1998 [Party System in the Czech Republic.
Nazarbayev, Nursultan Poslanie Prezidenta strany narodu Kazakhstana 2006 [State of the Nation of the President to the people of Kazakhstan].
Stavrov, eds, Tikhookeanskaia Rossiia i strany ATR v izmeniaiushchemsia mire, Vladivostok: Nauka, 2009, 253-62: 258.