Streek

Related to Streek: streeker, lucky streak
v. t.1.To stretch; also, to lay out, as a dead body. See Streak.
References in classic literature ?
Emma Jane can add and subtract in her head like a streek of lightning and knows the speling book right through but has no thoughts of any kind.
Tussendeur loop die draad van Gordon se vroeere omswerwinge in hierdie streek. Wanneer August besoek ontvang van Hannah, eienaar van die plaas waarop Gordon se spore teruggevind kon word, vertel sy hom van die Finse argitek wat haar gaan help om die agtiende-eeuse staanplek weer te herstel.
Hy besing egter nie slegs die streek nie, maar kap ook soms skerp na inkommers wat wil neersien.
Maar, die mense van hierdie streek is vir my opvallend afwesig of is skimmige figure teen die agtergrond van die natuur of naturalisties uitgelewer aan 'n goddelike of ewolusionere verloop.
Waarskynlik sien ons hier iets deurskemer van die orale San narratiewe bekend in die Waterbergse streek van die Noord-Transvaal soos hy dit daar gehoor het.
Doug Burgum appointed Cass County Assistant States Attorney Tristan Van de Streek to a judgeship in the East Central Judicial District, effective Jan.
(14.) van de Streek MD, van der Schans CP, de Greet MH, et al.
And Sander van de Streek tucked away the penalty after County's Callum Morris brought down Patrick Joosten.
Heterodox economists such as Wolfgang Streek and Joel Rogers (1995) have found that such outcomes are directly attributable to worker participation in internal company strategy to increase productivity.
Por via de consequencia, os estados tambem se tornam menos capazes de expandir e efetivar direitos sociais, os quais sao responsaveis por elevar os gastos publicos e aumentar o custo da mao de obra, o que vai de encontro aos interesses do capitalismo financeiro (STREEK, 2013).