Tren


Also found in: Acronyms, Wikipedia.
n.1.A fish spear.
Webster's Revised Unabridged Dictionary, published 1913 by G. & C. Merriam Co.
References in periodicals archive ?
It was during the Vietnam War that Purdue was with Company C 75th Rangers 1967-71, and Tren came from the North Vietnam army to side with the Americans.
Roedd y tren yn gynnes, diolch byth, ac roedden ni reit hapus nes i bawb orfod ei adael i gerdded am bum munud da yn y gwynt iasol am y bws.
Wedi dychwelyd i Lundain gyda'r addewid o ddychwelyd i Leipzig rywbryd yn y dyfodol agos, mor ddiflas oedd cyrraedd Paddington o faes awyr Heathrow a'r tren i Gaerfyrddin yn "delayed".
When completed in 2016, the PR-18/21 project will support existing land uses and promote other modes of transportation, such as walking and cycling, and Tren Urbano ridership.