Tagal


Also found in: Wikipedia.
Related to Tagal: Tagul

Ta`gal´


n.1.One of a Malayan race, mainly of central Luzon, next to the Visayans the most numerous of the native peoples of the Philippines. Nearly all are Christians and many are highly educated.
2.The language of the Tagals; Tagalog.
Webster's Revised Unabridged Dictionary, published 1913 by G. & C. Merriam Co.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
This is the only area in Pakistan where three species of mangroves, such as Avicennia marina, Rhizophora mucronata and Ceriops tagal occur naturally.
'Ang tagal ko na sa business, and I don't want to rely on the famous names.
CEU 120 -- Diouf 29, Guinitaran 24, Sunga 17, Tuadles 12, Abastillas 9, Escalona 8, Bernabe 8, De Ocampo 5, Diaz 4, Tagal 4, Murillo 3.
"Magiging abot-kamay na ng bawat Pilipino ang mas mababang kuryente na kay tagal nang pinapangarap ng bawat isa sa atin ngayong nilagdaan na ang Murang Kuryente Act (The dream of having lower electricity rates would be within reach for every Filipino now that the Murang Kuryente Act is signed into law)," Gatchalian said.
The scores: CEU 107 Guinitaran 19, Murillo 13, Diouf 11, De Ocampo 11, Diaz 10, Abastillas 9, Sunga 8, Tuadles 7, Escalona 7, Santos 6, Tagal 4, Bernabe 2.
"Ang tagal. It can take years," said Senator Risa Hontiveros, who refiled the Divorce Bill in the upper chamber.
Er et al., in their article attempt to relate between ecotourism and environmental conservation by the ethnic of Tagal in Sabah.
'Hindi ko sinasabi na sa tagal ng relasyon nyo kesyo wala nang performance iiwanan mo na.
"Ako, personal, masaya ako na na-mention iyong National Land Use Bill, kasi ang tagal na natin iyong hinihintay....The mere fact na minention ng Pangulo sa SONA, baka sakaling makalusot ngayong 18th Congress," she said.
'Yung sa tagal ng pagsasamahan namin, kahit papano nakikilala mo sila.