Tankia

Tan´ki`a


n.1.(Naut.) See Tanka.
Webster's Revised Unabridged Dictionary, published 1913 by G. & C. Merriam Co.
References in periodicals archive ?
Vokietijos Federaline transporto, statybos ir urba nistines pletros ministerija vykdo darnaus transpor to politika, diegia nekenksmingas aplinkai elektri nes susisiekimo priemones (Transport policy 2012) Stokholmo miestas (3 pav.) naujame generaliniam plane iki 2030 metu siekia tapti kompaktisku, tankia apgyvendintu pesciuju miestu (Stockholm City Plan 2010).
--aukstai temperaturai atsparios ir silumos izoliacines dangos--siekiant padidinti ju atsparuma karsciui, reikia dengti tankia, gera silumini laiduma turincia danga.
Taigi siame darbe taikyti plazminio purskimo proceso parametrai leido suformuoti tankias dangas, kuriu akytumas kinta nuo 2,7 iki 6 %.