Terpilene

Ter´pi`lene


n.1.(Chem.) A polymeric form of terpene, resembling terbene.