Testamentize

Tes´ta`men`tize


v. i.1.To make a will.