Thrap

Related to Thrap: Threap

Thrap

 a crowd of people, 1814.
Dictionary of Collective Nouns and Group Terms. Copyright 2008 The Gale Group, Inc. All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Plays areas and female community parks were set up in government girls middle school, Zaeem Qandahari Safi tehsil, government girls high school, Malik Umat Khan Koz Ghandhab, Haleemzai tehsil, GGMS Malik Jalat Ghalanai Haleemzai, GGHS Sara Shah Prang Ghar, GGMS Kota Thrap Ambar, GGHS Elam Kore Pindiali, GGMS Sherano Kalli Ekkaghund, GGHS Ekkaghund, GGMS Malik Mazullah Khewazai and GMS Bahi Daag Biazai.
ASIANTAETH YR AMGYLCHEDD Deddf Adnoddau Dwr ,1991 Deddf yr Amgylchedd 1995 Deddf y Mr a Mynediad i'r Arfordir, 2009 Is-ddeddfau Pysgodfeydd Mae Asiantaeth yr Amgylchedd, wrth ymarfer ei grymoedd o dan Adran 210 a pharagraff 6 Atodiad 25 Deddf Adnoddau Dwr, 1991, fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf yr Amgylchedd 1995 a Deddf y Mr a Mynediad i'r Arfordir 2009 ac o dan Erthygl 4(2) Gorchymyn Deddf yr Alban (Afonydd y Gororau) 1999, wedi creu is-ddeddfau pysgodfeydd newydd er mwyn -rheoleiddio pysgota rhwyd a thrap ar gyfer llyswennod a llyswennod ifainc; - creu'r drosedd o bysgota yn ystod tymhorau cau ac amseroedd cau.
SECOND PLACE Brand: St-Germain Company: Cooper Spirits International Marketing Director: Robert Coo Agency: Sandstrom Partners Creative Director: Steve Sandstrom Copywriter: Mark Waggoner Designer: Trevor Thrap
FIRST PLACE Brand: St-Germain Company: Cooper Spirits International Marketing Director: Robert Cooper Agency: Sandstrom Partners Creative Director: Steve Sandstrom Copywriter: Mark Waggoner Designer: Trevor Thrap
FIRST PLACE (TIE) Brand: St-Germain Elderflower Liqueur Company: Cooper Spirits International Marketing Director: Robert Cooper Agency: Sandstrom Partners Creative Director: Trevor Thrap
SECOND PLACE (TIE) Brand: St-Germain Company: Cooper Spirits international Marketing Director: Robert Cooper Agency: Sandstrom Partners Creative Director: Steve Sandstrom Copywriter: Mark Waggoner Designer: Trevor Thrap
SECOND PLACE Brand: St-Gerrnain Company: Cooper Spirits International Marketing Director: Robert Cooper Agency: Sandstrom Partners Creative Director: Steve Sandstrom Designer: Trevor Thrap
(3.) Phongsi Wanasin and Thiwa Supcanya, Muang boran boriven chaifang thale doem khong thrap phak klang Prathet Thai (Ancient cities on the former coastline in the central Plain of Thailand) (Chulalongkorn University Research Report Series, no.
She must have left the door ajar: he heard the brass pulls on their bureau jangle, the thrap, four times, of suitcase clasps, and he was certain that Rosalie was packing to leave.
Aethant ar geffyl a thrap i Lanfair Caereinion, trn o Lanfair i Trallwm a trn mwy wedyn i Langefni.