Thrap

Related to Thrap: Threap

Thrap

 a crowd of people, 1814.
References in periodicals archive ?
ASIANTAETH YR AMGYLCHEDD Deddf Adnoddau Dwr ,1991 Deddf yr Amgylchedd 1995 Deddf y Mr a Mynediad i'r Arfordir, 2009 Is-ddeddfau Pysgodfeydd Mae Asiantaeth yr Amgylchedd, wrth ymarfer ei grymoedd o dan Adran 210 a pharagraff 6 Atodiad 25 Deddf Adnoddau Dwr, 1991, fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf yr Amgylchedd 1995 a Deddf y Mr a Mynediad i'r Arfordir 2009 ac o dan Erthygl 4(2) Gorchymyn Deddf yr Alban (Afonydd y Gororau) 1999, wedi creu is-ddeddfau pysgodfeydd newydd er mwyn -rheoleiddio pysgota rhwyd a thrap ar gyfer llyswennod a llyswennod ifainc; - creu'r drosedd o bysgota yn ystod tymhorau cau ac amseroedd cau.
SECOND PLACE Brand: St-Germain Company: Cooper Spirits International Marketing Director: Robert Coo Agency: Sandstrom Partners Creative Director: Steve Sandstrom Copywriter: Mark Waggoner Designer: Trevor Thrap
FIRST PLACE Brand: St-Germain Company: Cooper Spirits International Marketing Director: Robert Cooper Agency: Sandstrom Partners Creative Director: Steve Sandstrom Copywriter: Mark Waggoner Designer: Trevor Thrap
FIRST PLACE (TIE) Brand: St-Germain Elderflower Liqueur Company: Cooper Spirits International Marketing Director: Robert Cooper Agency: Sandstrom Partners Creative Director: Trevor Thrap
SECOND PLACE (TIE) Brand: St-Germain Company: Cooper Spirits international Marketing Director: Robert Cooper Agency: Sandstrom Partners Creative Director: Steve Sandstrom Copywriter: Mark Waggoner Designer: Trevor Thrap
SECOND PLACE Brand: St-Gerrnain Company: Cooper Spirits International Marketing Director: Robert Cooper Agency: Sandstrom Partners Creative Director: Steve Sandstrom Designer: Trevor Thrap
Phongsi Wanasin and Thiwa Supcanya, Muang boran boriven chaifang thale doem khong thrap phak klang Prathet Thai (Ancient cities on the former coastline in the central Plain of Thailand) (Chulalongkorn University Research Report Series, no.
She must have left the door ajar: he heard the brass pulls on their bureau jangle, the thrap, four times, of suitcase clasps, and he was certain that Rosalie was packing to leave.
Aethant ar geffyl a thrap i Lanfair Caereinion, trn o Lanfair i Trallwm a trn mwy wedyn i Langefni.