tiktaalik

(redirected from Tiktalik rosae)

tiktaalik

(ˌtɪkˈtɑːlɪk)
n
(Animals) an extinct species, Tiktaalik rosae, that is believed to be the missing link between water and land animals
[C21: from Inuktitut: burbot]