Trajan

(redirected from Traianus)
Also found in: Thesaurus, Encyclopedia.

Tra·jan

 (trā′jən) Originally Marcus Ulpius Trajanus. ad 53-117.
Roman emperor (98-117) whose reign was marked by an extensive building program, establishment of programs for the poor, and the conquest of Dacia.

Trajan

(ˈtreɪdʒən)
n
(Biography) Latin name Marcus Ulpius Traianus. ?53–117 ad, Roman emperor (98–117). He extended the empire to the east and built many roads, bridges, canals, and towns

Tra•jan

(ˈtreɪ dʒən)

n.
(Marcus Ulpius Nerva Trajanus) A.D. 53?–117, Roman emperor 98–117.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Trajan - Roman Emperor and adoptive son of NervaTrajan - Roman Emperor and adoptive son of Nerva; extended the Roman Empire to the east and conducted an extensive program of building (53-117)
Translations

Trajan

[ˈtreɪdʒən] NTrajano
References in periodicals archive ?
Onerant annonam etiam staterae adulterinae, de quibus Divus Traianus Eidctumproposuit, quo Edicto poenam legis Cornelia in eos statut perinde ac si lege testamentaria, quod testamentum falsum scripsisset, signasset, recitasset, damnatus esset Prima facie, se observa la preocupacion del emperador Trajano por la provision de la annona y la lucha por la falsificacion de los pesos y medidas, que provoca alteracion de precios y distorsion del mercado, aplicandose la pena de la Lex Cornelia de falsis.
Nam hanc urbem Traianus imperator hac re, ut fertur, aedificauit, eo quod Marciae sororis suae puella, dum lauat in fumine illo qui nimii limpiditatis saporisque in media urbe oritur Potami cognomento, exindeque uellit aquam haurire, casu uas aureum quod ferebat in profundum decidit, metalli pondere praegrauatum longeque post ab imis emersit; quod certe non erat usitatum aut uacuum sorberi aut certe semel uoratum undis respuentibus enatare.
Caesar Nerva Traianus Aug." por el de su predecesor, Nerva: "Imp.
(47) Thus for example T Flavius Pantaenus, 'priest of the philosophical Muses' could dedicate a library and its collection of books to Athena Polias and the Emperor Caesar Augustus Nerva Traianus Germanicus.48 It does not appear that the story of Paul's confrontation with the philosophers in Athens took place when the city was under any 'red alert', whether one takes this to be the assumed date of the event, or the now generally favoured date of composition of the text of Acts, c.
A Roman emperor, Trajan (Marcus Ulpius Traianus, 98-117 CE), devoted vast sums of money to the beautification of Rome.