Tydy

Ty´dy


n.1.(Zool.) Same as Tidy.
Webster's Revised Unabridged Dictionary, published 1913 by G. & C. Merriam Co.
References in periodicals archive ?
| Nicki Hill, Llyr Edwards ac Efa Dyfan gyda rhai o'r pypedau TYDY Taid ddim yma mwyach - ond, yng nghistiau'r atig, mae straeon Taid yn disgwyl i Gwen eu darganfod unwaith yn rhagor.
Ac yng nghanol prysurdeb y Nadolig tydy criw sioeau cylchgrawn S4C Heno a Prynhawn Da ddim wedi anghofio bod negeseuon pwysig i'w cofio am yr Wyl y tu hwnt i'r presantau a'r partion, y twrci a'r tinsel.
Hefyd tydy fandaliaeth ddim yn ddrwg ym Mhen Llyen Rhys, ac mi ddysgom lwyth o bethau diddorol a newydd am ein milltir sgwr wrth fynd ar ein Taith Nabod Bro.
Dwi'n meddwl bod ebost ges i gan un o fy nysgwyr i yn ddiweddar yn egluro'r broblem yn boenus o glir: Hi Bethan, Ar y tren ddoe, a Welshman (I'd overheard him speaking fluent Welsh in Machynlleth waiting room) sat opposite me and said, "It's a beautiful day." I thought "here goes," so the conversation went like this: Me: Mae hi'n braf heddiw, tydy? Him: You speak Welsh?!
Mae James, sy'n dod o Landrillo yn Rhos yn Sir Conwy, yn 25 oed ac yn dair troedfedd, saith modfedd o daldra ond tydy hynny ddim wedi ei atal rhag gwneud unrhywbeth erioed.
Tydy Alun Williams a'i gyd-gyflwynwyr ddim yn diogi dros yr haf.
Tydy'r cecru diddiwedd ymysg y staff ddim yn helpu chwaith.
I'r rhai ohonom sydd a diddordeb mewn pel-droed tydy hi ddim,a fydd hi byth yn hollol yr un fath chwaith.
Ond tydy petha' ddim yn fl i gyd ar ddechrau'r tymor.
Tydy hi ddim yn hawdd, ond mae pawb yn benderfynol o lwyddo.
Tydy rhywun ddim yn cael gymaint hynny o amser i ymarfer ac ati, ond mae pawb wedi bod yn gln iawn.''