Tyny

Ty´ny


a.1.Small; tiny.
References in periodicals archive ?
Margaret Smiles and her daughter Jade, 21, bought The Tyny Cafe outside the ground five months ago.
The court heard his car struck 83-year-old Leonard Sutcliffe and pet Robbie as they walked along the road in Tyny Groes, in the Conwy Valley.
Roberts a'i Fab, Gorffwysfa, Ffordd Ystrad, Dinbych (01745812935) EVANS ALWENA GRIFFITH June 26th, 2013 peacefully at Llys Elian Care Home, Old Colwyn, of Tyny Groes, Conwy and formerly of Pentre Llech, Llanrhaeadr, Nr.
If desired, donations will be gratefully received in loving memory of Gwen towards British Heart Foundation and Ty Gobaith Hospice because of Gwen's love of children c/o: D Gwynfor Griffiths, Funeral Director Golygfa'r Dyffryn Trefriw Llanrwst Tel: 01492 640722 Williams MARGARET (Megan) Mawrth 8fed, 2013 yn frawychus o sydyn ond yn dawel yn ei chartref yn Bryn Hyfryd Grove, Abergele (gynt o Tyny Ffordd, Llanfihangel Glyn Myfyr, Corwen) yn 86 mlwydd oed.