navelwort

(redirected from Umbilicus rupestris)
Also found in: Wikipedia.
Related to Umbilicus rupestris: marsh pennywort, navelwort, wall pennywort

na·vel·wort

 (nā′vəl-wûrt′, -wôrt′)
n.
1. Any of various Eurasian plants of the genus Omphalodes, having cymes of usually blue flowers and nutlets with a navellike depression on one side.
2. See pennywort.

[Sense 2, from the navellike depression in the center of its leaves.]
American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. Copyright © 2016 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. All rights reserved.

navelwort

(ˈneɪvəlˌwɜːt)
n
(Plants) another name for pennywort1
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
Deilen gron (Umbilicus rupestris; navelwort neu pennywort) Llun: Bethan Wyn Jones
Wedi iddo ddisgrifio'r planhigyn, mi sylweddolais i mai'r ddeilen gron oedd o (Umbilicus rupestris; navelwort neu pennywort yn Saesneg).
Yn ddiweddar mi holodd Rhian Hughes ar y ffon ar y rhaglen Galwad Cynnar am y defnydd o'r ddeilen gron (dde) (Umbilicus rupestris; navelwort neu pennywort) gan ychwanegu fod ei diweddar dad yng nghyfraith a'i thad yn cnoi rhai.
Mae cryn drin a thrafod wedi bod ar y defnydd o'r ddeilen gron (Umbilicus rupestris; navelwort) at drin yr eryr, ond does gen i ddim cof i neb arall grybwyll defnyddio carreg las.
Roedd chwerwlys yr eithin (Teucrium scorodonia, wood sage) a'r rhedyn yn tyfu drwy hen ddail crin y llynedd, ac roedd pwt o graig wedi'i gorchuddio gan y ddeilen gron (Umbilicus rupestris, navelwort).
Mae Beti Jones, Penrhyndeudraeth yn dweud yn ei llythyr hi mai'r ddeilen gron (Umbilicus rupestris, 'navelwort' yn Saesneg) oedd ei thad yn ei ddefnyddio i dynnu penaddynod, a hynny ar ol tynnu'r croen tenau ar ochr isaf y ddeilen ac wedyn taro'r ddeilen ar y gwar, ac mi fyddai'r penddyn "wedi torri ac esmwytho mewn dim amser."
Difyr hefyd oedd clywed gan Beti Jones, Penrhyndeudraeth amroi'r ddeilen gron (Umbilicus rupestris) ar benddyn er mwyn iddo dorri.