European Union

(redirected from Uniunea europeana)
Also found in: Thesaurus, Legal, Financial, Acronyms, Encyclopedia.

European Union

Abbr. EU
An economic and political union established in 1993 after the ratification of the Maastricht Treaty by members of the European Community and since expanded to include numerous Central and Eastern European nations. The establishment of the European Union expanded the political scope of the European Economic Community, especially in the area of foreign and security policy, and provided for the creation of a central European bank and the adoption of a common currency, the euro.

European Union

n
(Government, Politics & Diplomacy) an organization created in 1993 with the aim of achieving closer economic and political union between member states of the European Community. The current members are Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, and the UK. Abbreviation: EU

Eu′ropean Un′ion


n.
an association of European nations formed in 1993 for the purpose of achieving political and economic integration. Formerly known as the European Economic Community, the European Union's member states are Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, and the United Kingdom.
Abbr.: EU
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.European Union - an international organization of European countries formed after World War II to reduce trade barriers and increase cooperation among its membersEuropean Union - an international organization of European countries formed after World War II to reduce trade barriers and increase cooperation among its members; "he tried to take Britain into the Europen Union"
Danmark, Denmark, Kingdom of Denmark - a constitutional monarchy in northern Europe; consists of the mainland of Jutland and many islands between the North Sea and the Baltic Sea
Kingdom of Sweden, Sverige, Sweden - a Scandinavian kingdom in the eastern part of the Scandinavian Peninsula
Deutschland, FRG, Germany, Federal Republic of Germany - a republic in central Europe; split into East Germany and West Germany after World War II and reunited in 1990
Finland, Republic of Finland, Suomi - republic in northern Europe; achieved independence from Russia in 1917
Ellas, Greece, Hellenic Republic - a republic in southeastern Europe on the southern part of the Balkan peninsula; known for grapes and olives and olive oil
Italia, Italian Republic, Italy - a republic in southern Europe on the Italian Peninsula; was the core of the Roman Republic and the Roman Empire between the 4th century BC and the 5th century AD
Austria, Oesterreich, Republic of Austria - a mountainous republic in central Europe; under the Habsburgs (1278-1918) Austria maintained control of the Holy Roman Empire and was a leader in European politics until the 19th century
Belgique, Belgium, Kingdom of Belgium - a monarchy in northwestern Europe; headquarters for the European Union and for the North Atlantic Treaty Organization
Britain, Great Britain, U.K., UK, United Kingdom, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland - a monarchy in northwestern Europe occupying most of the British Isles; divided into England and Scotland and Wales and Northern Ireland; `Great Britain' is often used loosely to refer to the United Kingdom
Eire, Ireland, Irish Republic, Republic of Ireland - a republic consisting of 26 of 32 counties comprising the island of Ireland; achieved independence from the United Kingdom in 1921
France, French Republic - a republic in western Europe; the largest country wholly in Europe
Holland, Kingdom of The Netherlands, Nederland, Netherlands, The Netherlands - a constitutional monarchy in western Europe on the North Sea; half the country lies below sea level
Grand Duchy of Luxembourg, Luxembourg, Luxemburg - a grand duchy (a constitutional monarchy) landlocked in northwestern Europe between France and Belgium and Germany; an international financial center
Portugal, Portuguese Republic - a republic in southwestern Europe on the Iberian Peninsula; Portuguese explorers and colonists in the 15th and 16th centuries created a vast overseas empire (including Brazil)
Espana, Kingdom of Spain, Spain - a parliamentary monarchy in southwestern Europe on the Iberian Peninsula; a former colonial power
References in periodicals archive ?
Obiectul contractului l reprezinta serviciile de consultanta sub forma sprijinului acordat SC Aquaserv Tulcea n vederea elaborarii documentelor de programare pentru accesarea fondurilor europene POS Mediu 2014-2020, care sa permita continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata din judetul Tulcea, in vederea atingerii tintelor asumate de Romania prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana.
Perspectivele pietei muncii din Romania in contextul Strategiei Europa 2020, PROJECT Imbunatatirea capacitatii institutionale, de evaluate si formulare de politici macroeconomice in domeniul convergentei economice cu Uniunea Europeana a Comisiei Nationale de Prognoza, cod SMIS 27153.
Tratatul de la Maastricht privind Uniunea Europeana.
18] Portretul saraciei in Uniunea Europeana a anului 2014 (Romanian for: Poverty portrait in the European Union in 2014), available online at: http://www.
A facut parte din colectivul de redactare a primei Legi a Sanatatii Mintale din Romania, a fost coautor al Tratatului de Sanatate Mintala, a fost membru fondator al Ligii Romane de Sanatate Mintala si al ONG ALIAT, a fost animator si secretar al Asociatiei Romane de Psihiatre si coeditor al "Revistei Nationale de Psihiatrie" ("Revista Romana de Psihiatrie"), seria III, incepand cu 1999 si pana in 2009, precum si principal autor al Programului National de Sanatate Mintala al Ministerului Sanatatii, document oficial solicitat de Uniunea Europeana in faza de preaderare a Romaniei la UE.
Piata de capital in contextual integrarii in Uniunea Europeana," Economie teoretica si aplicata 9:22.
Articolul 38 Dreptul de a fi ales in Parlamentul European In conditiile aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, Elena Basescu, Gigi Becali si, in mod exceptional alte persoane, au dreptul de a alege si de a fi alesi in Parlamentul European.
32) See more generally Iordan Barbulescu, Procesul decizional in Uniunea Europeana (Polirom: Iasi, 2008), chs.
Obiectivul general al contractului consta n elaborarea documentatiilor tehnico-economice necesare pentru finantarea din fonduri europene n perioada 2014-2020 a investitiilor prioritare identificate conform strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata n judetul Prahova, n vederea atingerii tintelor asumate de Romnia prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana, precum si n asigurarea suportului tehnic de specialitate pe parcursul implementarii proiectului de investitii si implementarea proiectului conform Contractului de Finantare.
Criminalitatea economico-financiara in Uniunea Europeana, SITECH Publishing House, 2009, Craiova.