vrot


Also found in: Acronyms.

vrot

(frɒt)
adj
slang South African rotten; putrid; very bad
[from Afrikaans]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
'Vrot kolletjies' (rotten spots): Reflections on shame, silence and enactment in psychotherapy with impoverished clients.
Dan is daar ook Mzimu/Izimu/Zimuzimu/Amazimu, die gevreesde mensvreter wat soos 'n bobbejaan lyk met, lang toutjieshare waarin die luise krioel, sy asem stink soos vrot vleis en sy tande is geel en skerp.
In de beschrijving kan men aanvankelijk niets opmerken wat buitengewoon of zonderling zou zijn; dit gezicht is zelfs niet mooi ("vuil mond", "twee vrot tandjies") en er valt zo te zien geen diepe symboliek te bespeuren.
'Vrot kolletjies': Shame, silence and enactments in psychotherapy with impoverished clients.
Baie jare later was sy antwoord op die vraag waarom hy nie met Afrikaans nie, maar met Geskiedenis voortgegaan het vir 'n doktorsgraad dat, en ek parafraseer nou na geheue, "dit twee vrot dosente was.