Saraswati

(redirected from Vaak)

Sa`ras`wa´ti


n.1.(Hind. Myth.) The sakti or wife of Brahma; the Hindoo goddess of learning, music, and poetry.
Webster's Revised Unabridged Dictionary, published 1913 by G. & C. Merriam Co.
References in periodicals archive ?
Sedert uw operatie/behandeling, bent u vaker of minder vaak naar uw huisarts gegaan omwille van uw oorproblemen?
A screen displays a Vaak employee handling a product in a mock store while demonstrating the company's shoplifting-detection system in Tokyo.
Wanneer ik zorg voor voldoende rust heb ik 1 2 3 4 5 minder vaak hoofdpijn 6.
Airbnb schrapt huizen Amsterdam die te vaak worden verhuurd [online], [cited 7 March 2017].
Invaliditeitsverzekering wordt vaak gekocht als onderdeel van levensverzekeringen behandeling, maar kan los worden verkocht.
Arbeidsongeschiktheid wordt vaak voorbij bij het zoeken naar vergelijken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
Newcastle's heavyweight debutant James Barnes impressed by scoring two knockdowns before having to settle for a points win - 40-34 the score given against Redek Vaak.
Ik zie vaak mogelijkheden tot samenwerking tussen andere mensen
A synonym of 'visible language' is 'incised speech' takshat vaak, (a metaphor used in what is possibly the oldest human document, the Rgveda.).