Great Trek

(redirected from Voortrek)
Also found in: Encyclopedia.

Great Trek

n
(Historical Terms) the Great Trek history South African the migration of Boer farmers with their slaves and African servants from the Cape Colony to the north and east from about 1836 to 1845 to escape British authority

Great Trek

1834–38 The migration with ox wagons by Boer farmers from Cape Colony to the north and east of the Orange River after Britain abolished slavery.
References in periodicals archive ?
Werk Graad Caesar 12 Dagboek van 'n soldaat 12 Putsonderwater 12 Die held 10 Periandros van Korinthe 10 Dias 9 Die heks 9 Germanicus 9 Wanneer see en branders dreun 8 Vermaak se kind 7 Voelvry: kroniekspel van 'n voortrek 7 Die jaar van die vuur-os 6 Kwart voor dagbreek: 'n 6 verhoogspel in drie bedrywe Lewenslyn 6 Asterion: libretto vir 'n 5 radiofoniese opera Bagasie: tripiek vir die toneel 5 Don Juan onder die Boere 5 Elders mooiweer en warm 5 Kanna hy ko hystoe 5 Koning-Eenoog; of Nie vir geleerdes 5 Moeder Hanna 5 Pa maak vir my 'n vlieer Pa 5 Tabel 11 : Graadsentraliteite van dramas in die 1960's.
He labels the efforts of some libertarians to congregate their numbers in New Hampshire a "voortrek." Many pages are devoted to detailing how conservatives opposed sanctions on apartheid South Africa.
As stimulus hiervoor kan die opvoeder saam met die leerders die oorspronklike verhaal van Paulus Ferdinand van Gass lees wat gevind kan word in 'n ou teks, Voortrekkermense: 'n Vijftal oorspronkelike dokumente oor die geskiedenis van die Voortrek (Preller, 1920).