wudu

(redirected from Wadu)
Also found in: Acronyms.

wudu

(wudu)
n
1. (Islam) the practice of ritual washing before daily prayer
2. (Islam) a room designated for ritual washing before daily prayer
[from Arabic]
References in periodicals archive ?
The operational structure of WADU consists of the Diaspora High Council of Elders (led by a Chair), a Diaspora Executive Council (led by a President) and State Councils.
Wadu named his eldest daughter Ruth, and he has a portrait of Schaffner hanging in his living room.
WADU (World African Diaspora Union) has harnessed African languages in his communication (http://www.
Unknown persons set on fire a police mobile on Wadu Wah Road in Qasimabad but no one was hurt in the incident.
Ymateb yr wyf i lythyr gan J T Guest (Medi 1) yn cyhuddo Cr Merched Y Bala o wadu eu hacen ogleddol
Church & Dwight also manufactures the WADU, an accessory to your power washer that precisely meters ARMEX Soluble Blast Media into the water stream.
Tenders are invited for electrical works related to shed and area lighting at paliyad pl#15, pl#17 and wadu ggs & ggs-ix kalol.
Gall neb wadu ei bod werth gweld Jonah Lomu yn chwalu Lloegr yn 1995, yn ogystal a'r gem enwog yn 1987 pan ddaeth Cymru yn drydydd wrth guro Awstralia.
Mae'r cylch o betalau'n cynrychioli y goron ddrain oedd ar ben yr Iesu ac am fod deg petal gan y blodyn maent yn cynrychioli'r deg disgybl na wnaeth wadu na bradychu'r Iesu.
Erbyn canol y 90au roedd hyn oll yn academaidd fel petae wrth i "Cwel Cymru" droi yn ffenomenon cwel dros Brydain gyfan a phwy all wadu fod Cerys, Catatonia, Gorky's, 60 Ft Dolls ac wrth gwrs y Manics wedi bod yn rhan o rhywbeth yr un mor gyffrous a theilwng ac unrhyw symudiad pop arall.
ALL neb wadu bod criw y Mimosa wedi dewis amser da i lanio ym Mhorth Madryn yn 1865.
Dwi'n dal i wadu fy mod yn cael "argyfwng canol oed" a dwi'n dal i drio dyfu'n hen heb fynd rhy barchus, yn Saesneg mae na ddywediad "tyfu'n hen yn amharchus" sydd ddim yn cyfieithu yn iawn achos dywediad Saesneg ydi o yn y bon, ond mae'r sentiment yn iawn.