Waldemar II


Also found in: Encyclopedia, Wikipedia.

Waldemar II

or

Valdemar II

n
(Biography) known as Waldemar the Victorious. 1170–1241, king of Denmark (1202–41); son of Waldemar I. He extended the Danish empire, conquering much of Estonia (1219)
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Uldaktsepteeritava diskursuse jargi tuli kuningas Waldemar II 1219.
Poguski pilk ekspeditsiooni koosseisule kinnitab, et mitte kordagi polnud sunsel maalapil vubinud korraga nu palju korgeid ilmalikke ja vaimulikke ametimehi: peapuskop Anders Sunesen, kes polnud lihtsalt Lundi kiriku korgeim hingekarjane, vaid paavst Innocentius III poolt maaratud legaat Pohjamaades (21), kolm piiskoppi, kuningas Waldemar II ise ning tema vasall, slaavlaste vurst Wizzlaus.
Taanlaste tulekut silmas pidades voime uhes asjas kull kindlad olla: nimelt ei ole voimalik tuvastada seda, et Waldemar II oleks seadnud oma eesmargiks luua Pohja-Eestis n-o teist Taanit.
In 1219 the Danes led by King Waldemar II conquered Tallinn and Northern Estonia and this conflict gave the name Tallinn from the word Taani linn (Danish city).