wapper

wapper

(ˈwɒpə)
n
obsolete a weapon
adj
projecting or fluttering
vb (tr)
to strike with a weapon
vb (intr)
1. obsolete to blink or flutter the eyes
2. to be exhausted
References in periodicals archive ?
Ten tijde van de onderhandelingen van de Lange Wapper is er reeds een analyse gemaakt van de meest geschikte aanpak m.
For those of you with an appetite for high culture as well as chocolate and cheese, the house of17th Century artist Peter Paul Rubens in Wapper Square is a must.
Wanneer dit duidelik word dat daar 'n aanval op die Kasteel is en dat daar "vannag 'n ander vlag oor die kasteer' gaan wapper (p.
In 1610, two years after his return from Italy, Rubens and his first wife, Isabella Brant (1591-1626), bought a house and grounds on the Wapper, just off the Meir, one of Antwerp's most exclusive streets.
He acquired the dwelling on Wapper Street in 1610 at the age of 33 and expanded it into a spectacular palazzo.
Rubenshuis, on a street known as Wapper, is also located close to one of the city's famous poultry markets which, as well as live turkeys, ducks and any other bird you could think of eating, also sells everything from sweets, to silk scarves and pets, providing a fascinating look at the daily lives of the local traders.
In January, 1611, Rubens purchased a house on the Wapper in Antwerp.
At the time of the negotiation of the Lange Wapper has already analyzed the most appropriate approach regarding risk sharing and insurance.
En in die sesde paragraaf van die einde af word die antoniem buite op dieselfde wyse gereleveer wanneer die visioen wat die sentrale karakter deur die bewasemde ruit van die sauna sien, beskryf word: "Buite op die rivier ry 'n boot rond, 'n motorboot, en uit die water uit staan 'n meisie op, 'n jong meisie, en haar rok wapper in die wind, in die son, dit wapper.
Byna op soortgelyke wyse word Breytenbach se bundel die windvanger (2007) gekomponeer met die betekenis in-geskryf en weg-geskryf in die leegtes waar die vlag in die wind wapper as betekenissein.
There is little about a man who may have constructed a Genoese palace on the Wapper in Antwerp, but who also chose to remember himself in its garden; at peace with the world and happy in his family.
Die konsep van eer het ontstaan en elke veroniging het sy eie vlag laat wapper.