Williams Elizabeth

Williams

, Elizabeth Known as "Betty." Born 1943.
Irish peace activist. She shared the 1976 Nobel Peace Prize for work in Northern Ireland's peace movement.
References in periodicals archive ?
WILLIAMS ELIZABETH, Chwefror 22, 2018 yn dawel yng ngwmni ei theulu yn Ysbyty Gwynedd, Bangor, o Llwyn Helyg, Talwrn, Ynys Mon, gynt o Tyn Llidiart.
WILLIAMS Elizabeth Ann (Ann) passed away peacefully on Tuesday June 28; Ann, Mum of Helen and David.
WILLIAMS Elizabeth (Beti) Yn dawel, yng nghwmni ei theulu ar Ddydd Sadwrn Chwefror 27 yn Ysbyty Llanelli, Beti, o Heol y Plas, Fforest, Pontarddulais (gynt o Gwmeilwch, Gwynfe); priod annwyl Harri, mam gariadus Hywyn a Geraint, nain falch i Evan ac Emiah, chwaer a modryb hoff a ffrind agos i Marian a Karine.
Andrea Thomas, Martin Williams Bridget Bazal, Martin Williams Elizabeth S.
WILLIAMS Elizabeth Sylvia Ar Fedi 12, bu farw Sylvia adref yn 90 oed; gwraig y diweddar Daniel, mam annwyl Isobel a chwaer Hettie a'r diweddar Valerie.
Full browser ?