xenon-133

(redirected from Xeneisol)
Also found in: Medical.
Translations

xe·non-133

n. xenón 133, radioisótopo de xenón usado en la fotoescanción del pulmón.
English-Spanish Medical Dictionary © Farlex 2012