xenon-133

(redirected from Xeon 133)
Also found in: Medical.
Related to Xeon 133: iodine 131
Translations

xe·non-133

n. xenón 133, radioisótopo de xenón usado en la fotoescanción del pulmón.
English-Spanish Medical Dictionary © Farlex 2012