chirk

(redirected from Y Waun)
Also found in: Thesaurus.

chirk

 (chûrk)
tr. & intr.v. chirked, chirk·ing, chirks
To make or become cheerful. Used with up.

[Middle English chirken, to chirp, chirrup, from Old English cearcian, to chatter, alteration of cracian, to resound; see crack.]

chirk

(tʃɜːk)
adj
showing a cheery and sprightly disposition
vb
1. (intr) to squeal or make a shrill noise
2. to (cause to) become happy or cheery

chirk

(tʃɜrk)

v.t., v.i. Chiefly Dial.
to make or become cheerful.
[before 1000; Middle English: to creak, chirrup, Old English circian to roar]
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Verb1.chirk - make a shrill creaking, squeaking, or noise, as of a door, mouse, or bird
vocalize, voice, vocalise, sound - utter with vibrating vocal chords
References in periodicals archive ?
CHOIR 14-25 YRS * 1 Aelwyd Y Waun Ddyfal, Cylch Dwyrain Caerdydd, Caerdydd a'r Fro * 2 Aelwyd Llangwm, Cylch Uwchaled, Conwy * 3 Aelwyd JMJ, Cylch Bangor/Ogwen, Eryri MALE THREE-PART CHOIR,14-25 YRS * 1 Aelwyd Y Waun Ddyfal, Cylch Dwyrain Caerdydd, Caerdydd a'r Fro * 2 Aelwyd Llangwm, Cylch Uwchaled, Conwy * 3 Aelwyd Hafodwenog, Cylch Cwm Taf, Gorllewin Myrddin S.
This year's competitors are: Cerdd dant solo: Elliw Mai, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Cardiff.
Cardiff choirs Cordydd and CF1 will be competing in the Mixed Choirs' category, Bechgyn Bro Taf will be contesting the Male Voice Choirs' competition and Cor Aelwyd y Waun Ddyfal will battle it out in Youth Choirs.
Mae'r gog yn dodwy ei wyau mewn nythod adar fel yr ehedydd a corhedydd y waun a arferai fod yn gyffredin ar yr iseldir, ond dydyn nhw ddim bellach.
Aelwyd y Waun Ddyfal, from Cardiff; CrHyenGlanaethwy; Cr y Drindod Dewi Sant and Ysgol Gerdd Ceredigion will compete in the youth choir category.
Just days before, Ysgol y Waun pupil Luke had been on a school visit to Deeside Fire Station for safety tips.
Bryant Homes is celebrating the success of its Pen Y Waun development in Tonyrefail, where all the remaining properties have now been snapped up after more than 10 years on the development.
Y corau sydd wedi cyrraedd y rownd gynderfynol yw: Corau Ieuenctid: Aelwyd y Waun Ddyfal o Gaerdydd; Cor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin; Aelwyd Pantycelyn o Aberystwyth; Cor Hyn Glanaethwy o Ynys Mon a Gwynedd.
Darganfuwyd y gerddoriaeth - 20 darn o gerddoriaeth grefyddol - gan Dr David Evans o adran gerdd Prifysgol Bangor, mewn llawysgrifau o Gastell y Waun a gedwir mewn llyfrgell gyhoeddus yn Efrog Newydd.
Mae'r cyfan yn dechrau heno gyda'r corau ieuenctid: Cor Aelwyd y Waun Ddyfal o Gaerdydd, Cor y Drindod o Gaerfyrddin, Ysgol Gerdd Ceredigion a Four Counties Choir o Ogledd Ddwyrain Cymru.
Gillian Brayger, 33, of Pwll Y Waun in Porthcawl, agrees.
He is music director of Aelwyd y Waun Ddyfal, Cardiff's choir.