yellow brain fungus


Also found in: Wikipedia.

yellow brain fungus

n
(Plants) See jelly fungus
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Mae menyn y wrach (Exidia glandulosa; Witches' butter) a menyn yr eithin (Tremella mesenterica; Yellow brain fungus) yn ddau ffwng sy'n gymharol gyffredin.
Mi wnaethom gerdded i lawr y lon las fwdlyd a thyllog sy'n arwain i Draeth Cymyran a sylwi ar ymenyn yr eithin (Tremella mesenterica; Yellow brain fungus) ar fonion eithin ar y ffordd i lawr.