Snowdon

(redirected from Yr Wyddfa)
Also found in: Encyclopedia.

Snow·don

 (snōd′n)
A massif of northwest Wales. Rising to 1,085 m (3,560 ft), it is the highest elevation in Wales.
American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. Copyright © 2016 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. All rights reserved.

Snowdon

(ˈsnəʊdən)
n
(Placename) a mountain in NW Wales, in Gwynedd: the highest peak in Wales. Height: 1085 m (3560 ft). Welsh name: Yr Wyddfa

Snowdon

(ˈsnəʊdən)
n
(Biography) 1st Earl of, title of Antony Armstrong-Jones. born 1930, British photographer, whose work includes television documentaries, photographic books, and the design of the Snowdon Aviary, London Zoo (1965). His marriage (1960–78) to Princess Margaret ended in divorce
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014

Snow•don

(ˈsnoʊd n)

n.
a mountain in NW Wales: highest peak in Wales. 3560 ft. (1085 m).
Random House Kernerman Webster's College Dictionary, © 2010 K Dictionaries Ltd. Copyright 2005, 1997, 1991 by Random House, Inc. All rights reserved.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Felly mi fydd wrth ei fodd Nos Fercher yn cael treulio amser wrth droed yr Wyddfa yn cael hanes hostel ieuenctid Bryn Gwynant.
The summit of Mount Snowdon (Yr Wyddfa ) can be seen to the far right of the skyline .
RAS YR WYDDFA Wrth i Lanberis baratoi i groesawu rhedwyr mynydd o ledled y byd, mae rheolwr tim rhedeg mynydd Cymru, Peter Ryder, yn credu ei bod hi dal yn bosib gweld rhywun yn torri record y ras, sydd wedi sefyll ers dros 30 mlynedd.
Ras yr Wyddfa 2019 S4C, 8pm Eleni cynhelir 44eg Castell Howell Ras Ryngwladol yr Wyddfa ar ddydd Sadwrn, Gorffennaf 20fed ac mae'r rhaglen hon yn cofnodi'r uchafbwyntiau o'i dechrau i'w diwedd.
MAE 600 o redwyr yn paratoi i daclo un o gyfarfodydd mawr y calendr rasio mynydd, Ras Ryngwladol Yr Wyddfa 2012.
SUL 21 - Ras yr Wyddfa 2019 8.00 ELENI cynhelir 44eg Castell Howell Ras Ryngwladol yr Wyddfa ar ddydd Sadwrn, Gorffennaf 20fed ac mae'r rhaglen hon yn cofnodi'r uchafbwyntiau o'i dechrau i'w diwedd.
Mae'r ffigyrau am yr Wyddfa yn syfrdanol - mae 600,000 yn ei goncro'n flynyddol, o'i gymharu a hanner hynny ddegawd yn ol.
Ty''n Lfn Volvo Ras yr Wyddfa (S4C, 9pm) Heno ar S4C, cyfle i weld uchafbwyntiau Ras yr Wyddfa a gynhaliwyd ddoe.
RUNNING: SNOWDON RACE WALES Mountain Running Team manager Peter Ryder insists the race record for Ras yr Wyddfa (Snowdon Race) is beatable as the event continues to gain worldwide recognition.
Mi fydd Gerallt hefyd yng nghwmni teulu o Fethel fydd yn rhedeg Ras yr Wyddfa, a hynny i gofio am aelod annwyl o'r teulu fu farw'n ddiweddar.
Ras yr Wyddfa 2018 S4C, 9.00 Holl gyffro un o rasus caletaf Ewrop wrth i dros 600 o bobl fynd benben a'i gilydd i drechu'r cwrs 10 milltir o lan Llyn Padarn yn Llanberis i Gopa'r Wyddfa ac yn ol.
Visitors to the festival should also expect some fine tunes from local fiddlers Clwb Ffidil yr Wyddfa, and a short set from the organisers Cass Meurig, Nial Cain and Idris Morris Jones.