Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Yet, the emotional impulse is thoroughly pagan; more Dionysus Zagreus than Jesus Christ.
Although Z finds him beseeching Zagreus, "ancient god of the past, dead one," to give him his "honey measure of sleep," I wonder if the next temptation won't be to surf the Internet or Google something.
En is Christus en sy "oertipes" soos Zagreus, Tammuz of Osiris nie dus maar net "beelde van die mens", drome, ervarings wat later "verplaas word na die lewe"--menslike bedenksels dus.