absit

absit

(ˈæbsɪt)
n
formal permission for a student to be absent from university for a short period
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
of America Press, 2010), 152-53: "Quae si mendacia dixerimus, omnes etiam parabolae ac figurae significandarum quarumque rerum, quae non ad proprietatem accipiendae sunt, sed in eis aliud ex alio est intellegendum, dicentur esse mendacia: quod absit omnino.
Absit ensures that enjerra will have the proper texture and consistency [6, 16, 20] and the dough-rising and gas formation processes are enhanced so they occur in a short time [20].
En el derecho romano, esta institucionalidad es considerada en forma de ausencia (18), entendiendola como el alej amiento del individuo de su propio domicilio acompanado por ciertas circunstancias que generan la duda razonable de si estuviera vivo o muerto: "ita absit ut ignoretur ubi sit et an sit" (19); sin embargo no esta presente una teoria general entendida como un conj unto de normas que constituyan una institucional idad organica (20).
71v, just after a text on what to do if, as a priest, one has an accident with the host ("Si aperta quod absit neglicencia de corpore aut sanguine Christi acciderit")
Neque enim est quicquam aliud praeter mundum quoi nihil absit quodque undique aptum atque perfectum expletumque sit omnibus suis numeris et partibus.
Si, cum fundum venderes, in lege dixisses, quod mercedis nomine a conductore exegisses, id emptori accessurum esse, existimo te in exigendo non solum bonam fidem, sed etiam diligentiam praestare debere, id est non solum ut a te dolus malus absit, sed etiam ut culpa (Si cuando vendieses un fundo hubieses dicho en un pacto, que lo que hubieses cobrado del arrendatario a titulo de arrendamiento habra de corresponder al comprador, opino que en la cobranza debes responder no solo de la buena fe, sino tambien de la diligencia, esto es, no solamente de que estes exento de dolo, sino tambien de culpa).
El uso del adjetivo medius como neutro substantivado no es extrano en la lengua latina ya en epoca de Ciceron para indicar el centro o el punto medio de un espacio, por ejemplo, de una circunferencia o de una esfera; vease Varron, Res rusticae I, 51, 1 o, en el propio Ciceron, De natura deorum II, 18, 47 (un pasaje muy descriptivo: "his duabus formis contingit solis ut omnes earum partes sint inter se simillimae a medioque tantum absit extremum, quantum idem a summo, quo nihil fieri potest aptius") y en el mismo Timaeus 34 B = Cic.
Reescribire las dos ultimas frases de la cita del De Civitate Dei, tal como las encontramos en el dialogo escotista, en latin: "In tanta facilitate rerum et facilitate hominum, absit ut suspicemur non potuisse prolem seri sine libidinis morbo.
Verse five alludes to a phrase in the Institutio oratoria where Quintilian discourages the use of humor against friends and disavows the perverse proposal sooner to lose a friend than a joke: "longe absit illud propositum, potius amicum quam dictum perdendi" (6.
Sed absit, quod potentia Dei fulciatur fundamento materiae.
18, 1: "existimo te in exigendo non solum bonam /idem, sed etiam diligentiam praestare debere, id est non solum ut a te dolus malus absit, se l etiam ut culpa".