aeron.

aeron.

abbreviation for
1. (Aeronautics) aeronautics
2. (Aeronautics) aeronautical
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
"Ges i wahoddiad i gyflwyno yn y Sioe Fawr ym mis Gorffennaf a mwynhau pob eiliad," meddai Aeron.
2018 Sunday 22 July Mon 23 July - Thurs 26 Evening highlights English commentary programmes English subtitles evening "I'm not sure if it's a promotion," laughs Aeron. "I've been commentating on the shearing for about five years but finally I have the chance to be live on camera.
The family were asked whether they wanted to donate organs from Aeron. They immediately agreed.
DRIVE: Aeron's step dad Karl Caddick, specialist nurse Sara Bagshaw, mum Mandi Caddick and dad Gary Griffiths in front of a picture of Aeron.
Dwi wedi bod i ffwrdd am wythnos, a chyn i mi fynd roedd y goeden griafol yn drymlwythog o aeron. Erbyn i mi gyrraedd yn l, roedd pob un wedi diflannu.
wood panels, thick glass surfaces and black chairs that outclass the Aeron.
Alex and Davina, who had met at a dance in Crieff and were married in 1957, were buried in the same plot as Aeron.
He was joined by his daughter, Janet Wallace, and David Miller, the parents of his tragic two-year-old grand-daughter Aeron.
"Dwi'm yn siwr os mai promotion ydi o neu be'," meddai Aeron. "Y cneifio dwi wedi bod yn sylwebu arno ers tua phum mlynedd, ond, o'r diwedd, dwi wedi ennill yr hawl i gael mynd allan ar gamera byw.
Wedi i'r rhain gael eu peillio gan y gwynt, mi fyddan nhw'n tyfu i edrych fel moch coed sy'n debyg i aeron.
Erbyn hyn, roedd y digwyddiad yn fwy o le i ddangos eich hun - pwy sy'n gallu cynnal y wledd fwya', a phwy sydd gyda'r mwyaf o gyfoeth," meddai Aeron.
Mae'r lliw cyfoethog sydd ar y rhain yn denu rhywun atyn nhw yn dydyn ac mae llawer iawn o Fitamin C yn yr aeron.