agname

agname

(ˈæɡˌneɪm)
n
a name that is used in addition to a first name and surname
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Nieteenstaande en met in agname van die verhaalmatige plasing van die sentrale wit figure (Oom Sors en die weduwee) teenoor die randfigure (die aia) roep die blote gebruik van "aia", soos hierbo aangedui, die diepgaande rasse-, klasse--en sosiale verskille tussen die verskillende karakters op.