apod


Also found in: Medical, Acronyms.

apod

(ˈæpɒd) or

apode

n
an animal with no feet or whose feet are rudimentary
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
Translations
References in periodicals archive ?
Ochrana civilniho obyvatelstva, mezinarodni humanitarni pravo, ozbrojene konflikty apod. vzdy byly a nadale take budou jednim z temat, ktere neztraceji nikdy na aktualnosti.
v doplneni informaci o nove udaje ziskane vlastnim sberem nebo v tvorbe novych odvozenych informaci, jako jsou pomerove ukazatele a jejich slovni interpretace, komentafie, analyzy, hodnoceni, rating apod. Pfiidana hodnota ve forme spociva v tom, ze bezne dostupne informace jsou napr.
Korea and Vietnam were examples of the capability to push supplies to theater APODS and sea ports of debarkation, but then an inability to move the iron mountains and get the right stuff to the right place at the right time.
Jestlize koncepce personalniho rizeni vznika s rozvojem zamestnaneckych vztahu, s narustem obsahu personalni administrativy apod., tak rizeni lidskych zdroju vychazi z koncepce lidskeho kapitalu, ktera se formovala v podminkach nove ekonomiky.
widgetarium also contains a pair of APOD viewers and other space-imagery utilities.
The AST of the USTRANSCOM APOD model eventually was chosen.
Zajemci o problematiku zde nepochybne oceni zasveceny vyklad jevu, jako je severokavkazska varianta dzihadismu, vznik a radikalizace dzamaatu, ruska kavkazofobie a kavkazska rusofobie apod.
Strategicky management lidskych zdroju (ve smyslu siroce pojate prace s lidmi, jejich potencialem, talentem, schopnostmi, dovednostmi apod.) ve svete klade znacny duraz prave na praci se znalostmi, jejimz prostrednictvim je mozno dosahovat zadoucich vysledku (Dunford, Snell, Wright [4], Boudreau, Ramstad [2], Paauwe, Boselie [10], Wright, Nishii [16], Youndt, Snell, Lepak [17], Dvorakova [5]).
As co-editor of APOD, I'd exchanged a lot of e-mail with Gendler, but we'd never met face to face.