baresthesia


Also found in: Medical.
Translations

bar·es·the·si·a

n. barestesia, sensación de presión o peso.