belee

belee

(bɪˈliː)
vb (tr)
to position on the sheltered side
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
Some of them were identified as Hameed Ullah alias P Awais, Bilal, Ismail, Sultan Zaib alias Peesh, Sikandar Shah, Zeshan alias Paloo, Naveed Maseeh alias Belee, Rehan and Faizan Uddin.
snags boor ek na die oergesteente van die Groot Karoo en elke dagbreek bid ek droe woord op Daar is 'n hele aantal hoogtepunte in Bleek planeet, gedigte wat spreek van besondere metafoorgebruik en belee taal, soos "Ballade van die hande", "Tuinier", "Brandskilder", "Brandskilder II" en "25/12".
Toebroodjies word afgekondig deur 'n man asof hy 'n beleidsverklaring doen, met pouserings na elke drie tot vyf woorde, soos 'n belee politikus.
It will beLee Carsley and Thomas Gravesen's job tog et on top of their opposite numbers as early as possible.