bize


Also found in: Thesaurus, Encyclopedia.
Related to bize: onwards, inclined, gently, bise, worthy

bize

(biːz)
n
a dry, cold wind in France

bise, bize

a cold, dry wind that blows from the north or northeast in south central Europe.
See also: Wind
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.bize - a dry cold north wind in southeastern Francebize - a dry cold north wind in southeastern France
boreas, north wind, norther, northerly - a wind that blows from the north
References in periodicals archive ?
Derinin pigmentli ve pigmentli olmayan tumorlerinin tani ve takibinde kullanilan Dermatoskopi Unitesinde bize aktif calisma ortami saglandi.
Turk edebiyatinin genc yasta yitirdigi kadin yazar Tezer Ozlu, hayran oldugu dunyaca unlu uc erkek yazarin, Franz Kafka, Italo Svevo ve Cesare Pavese'nin mezarlarina yaptigi, ama aslinda yasamin ucuna dogru aldigi notlari bize armagan eder.
In the past few years, CSE has taken significant steps to improve operating performance, claims handling and capitalization," said Pierre Bize, President and CEO of CSE.
Anadolu Kardiyoloji Dergisi'nin Subat sayisindaki "Editorden" yazimin son paragrafini hatirlarsaniz; bu Mayis sayimizda Ustad Semih Poroy'un bize uyarlanan karikaturundeki anlatima hak vereceksiniz.
Haydi kalk bize pilav pisir, Sedat da helva yapacak" dediler.
Gecmisin kadinlar gozuyle yazilmasi yani feminist tarih, bize bazen bilgi vermenin bazen de incelikli bir sekilde taraf tutmanin keyfini yasatir.
Bize adds, "This is a true pay by the mile program where our customers pay for the miles they drive.
Agirbasli'nin derleme yazisindaki Turkce'nin akiciligi, bize son derece guc gelen "gen ve etik" konusunu, gercekten "derlemesi"ni gipta ile okuyacaksiniz.
Directors like Matias Bize now have a name and guarantee minimum quality standards," and now plan more ambitious films, requiring international co-production, says Chile's Adrian Solar, producer of Bize's Venice player "The Life of Fish.
Ve simdi de ucuncu bin yilin ilk yilini eskitirken iki sayiyi iceren bir cut sunmak bize buyuk mutluluk vermistir.
Pierre Bize, President and CEO of CSE Insurance, continues, "In today's economic climate, funding a college education is becoming more challenging each day.