bliksem

bliksem

(ˈblɪksəm)
interj
South African an exclamation expressive of surprise, shock, displeasure, etc
[from Afrikaans: lightning]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
Securities and Exchange Commission, upgraded several securitisations backed by Spanish electricity tariff deficit credit rights (TDs), as follows: Alectra Finance plc (Alectra): upgraded to 'Asf' from 'A-sf'; Outlook Stable; Bliksem Funding Ltd (Bliksem): upgraded to 'Asf' from 'A-sf'; Outlook Stable; Rayo Finance Ireland (No.1) Limited - Series 3 (Rayo 3): upgraded to 'Asf' from 'A-sf'; Outlook Stable; and Rayo Finance Ireland (No.1) Limited - Series 4 (Rayo 4): upgraded to 'Asf' from 'A-sf'; Outlook Stable.
Alectra, Bliksem, Rayo 3 and 4 and Delta Spark are pass-through securitisations without an explicit government guarantee.
Reeds met die eerste deurblaai van die bundel vang die interessante en vindingryke woordspeling in sommige titels die leser se oog, byvoorbeeld: Wie is ek as ek myself is?; Oombliklik die bliksem in!; Ek het, daarom is ek; Toe sien die wetenskap dat dit goed was; Gebed geweeg, ek te lig bevind; God eet uie.
Their speech is littered with colloquial slang; South African words like "bliksem", "bru" and "stoep" are common.
Brink se "Die jogger" en die verhoogweergawe van Chris Louw se "Boetman is die bliksem in".
(See Suttner and Sutcliffe [1998] for brief overviews of the systems.) In 1998, the same category had as top finishers the systems GANDALF, BLIKSEM, SPASS, and AI-SETHEO in that order, with the top three very close together.
Alectra, Bliksem, Rayo 3 and 4 and Delta Spark are rated one notch above the Spanish sovereign IDR even though a maximum rating uplift of three notches is possible in accordance with our applicable rating criteria.
Dit is immers ook die wereld waar sy digterlike gemoed telkens "die bliksem in" geraak het ("so neem die digter dan pen op").
Hy wonder wat de bliksem hom besiel het, se hy dan, en lag nog meer.
Die beeldspraak, die beweging, die bliksem, word vervang met vae konsepte: waarom bly hy op 'n afstand staan dit is hoogmoed hy is afgunstig arrogant
Hierdie diskoers van die indoktrinasie van kinders as verontskuldiging van latere dade is opvallend aanwesig in die bekende brief: "Boetman is die bliksem in." Chris Louw (2001: 10) skryf: "Al het ons dit nie bewustelik geweet nie, was ons toe al kanonvoer vir die skadelike invloed van Broederbond-strategiee op die Afrikaners se selfbeeld.
Op daardie moment was die beskonke skrywer presies die toonbeeld van wat met amptelike Afrikaans gebeur het: 'n taal dronk met mag, handhawing en geweld, "as jy nie wil hoor nie, dan bliksem ons jou tot jy reg se!"