bloody-nosed beetle


Also found in: Wikipedia.

bloody-nosed beetle

n
(Animals) a beetle, Timarcha tenebricosa, that exudes bright red blood when alarmed: family Chrysomelidae
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
DIOLCH i Dafydd Guto, Penisarwaun am andros o lythyr diddorol am y chwilen poeri gwaed, "y ffeiriad du" (Timarcha tenebricosa; bloody-nosed beetle) ac am y cyfeiriad at y rhigwm yn llyfr Evan Jones.
Mae chwilen poeri gwaed neu'r 'ffeiriad du (Timarcha tenebricosa; bloody-nosed beetle) yn wahanol i'r drogen (tick) a pharasit sy'n byw ar waed mamaliaid ac adar ydi'r drogen.
Derbyniais e-bost diddorol iawn gan Ann Corkett o Fangor oedd yn holi am enwau Cymraeg am y 'bloody-nosed beetle' (Timarcha tenebricosa) (llun ar y dde)..