bobbejaan


Also found in: Encyclopedia.

bobbejaan

(ˈbɒbəˌjɑːn)
n
1. (Animals) a baboon
2. (Animals) a large black spider
3. (Tools) a monkey wrench
[Afrikaans]
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Soos in ander Kafka-verhale, onder andere Ein Bericht an eine Akademie ('n Verslag [deur 'n bobbejaan, JC] aan 'n Akademie) of Forschungen eines Hundes (Ondersoeke van 'n hond), bepaal transformasie die handelingsverloop in Samsa-masjien.
Wat ook verder opval, is die vertellerskrywer se ontspanne vertelstyl en genotvolle beskry wings byvoorbeeld, "n Bobbejaan eet soos 'n hoogs bedorwe kind: Skaars word 'n vrug gehap of kees sien 'n ander een' (bl.
Hierdie rits diere van die kontrei--kommissaris-diere ('n danser met draadmasker wat verskillende diere voorstel), ystervark, jakkals, aasvoel, ietermago, skerpioen, bobbejaan en muishond--sit agter op die verhoog, op 'n stellasie.
In one cryptic moment, Kronk sings a refrain remembered from his childhood, "bobbejaan klim die berg, bobbejaan klim die berg" (115).
Tesame met [die name "Blackface", "Buiteblaf" en "Blanckface Buiteblaf"], wat dui op toe-nemende frustrasie sowel as die groeiende besef dat die dood in aantog is, gebruik die digter ook in Katalekte die naam "Stoftong Bobbejabach" om te suggereer dat die digter, wat eintlik 'n bobbejaan is, se mond binnekort gesnoer sal word deur die dood en tot stof sal terugkeer (25).