bobbejaan


Also found in: Encyclopedia.

bobbejaan

(ˈbɒbəˌjɑːn)
n
1. (Animals) a baboon
2. (Animals) a large black spider
3. (Tools) a monkey wrench
[Afrikaans]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Soos in ander Kafka-verhale, onder andere Ein Bericht an eine Akademie ('n Verslag [deur 'n bobbejaan, JC] aan 'n Akademie) of Forschungen eines Hundes (Ondersoeke van 'n hond), bepaal transformasie die handelingsverloop in Samsa-masjien.
Wat ook verder opval, is die vertellerskrywer se ontspanne vertelstyl en genotvolle beskry wings byvoorbeeld, "n Bobbejaan eet soos 'n hoogs bedorwe kind: Skaars word 'n vrug gehap of kees sien 'n ander een' (bl.
Hierdie rits diere van die kontrei--kommissaris-diere ('n danser met draadmasker wat verskillende diere voorstel), ystervark, jakkals, aasvoel, ietermago, skerpioen, bobbejaan en muishond--sit agter op die verhoog, op 'n stellasie.
A white farmer in CR Prance's Tante Rebella's Saga disparaged as a "bobbejaan"--a word often used to insult blacks--is so afflicted by the shame that eats "into his soul that he [sells] his farm and trek[s] away to far south-west Africa" (1937:177).
By sinekdogeiese wysigings word 'n geheel byvoorbeeld aangedui deur die naam van 'n deel daarvan te gebruik, byvoorbeeld deur bakoor vir 'n "sekere soort jakkals" en sekelstert vir 'n "bobbejaan".
Tesame met [die name "Blackface", "Buiteblaf" en "Blanckface Buiteblaf"], wat dui op toe-nemende frustrasie sowel as die groeiende besef dat die dood in aantog is, gebruik die digter ook in Katalekte die naam "Stoftong Bobbejabach" om te suggereer dat die digter, wat eintlik 'n bobbejaan is, se mond binnekort gesnoer sal word deur die dood en tot stof sal terugkeer (25).
24-25)--hoeveel lesers ken die wetenskaplike naam vir die Kaapse bobbejaan?
Dan is daar ook Mzimu/Izimu/Zimuzimu/Amazimu, die gevreesde mensvreter wat soos 'n bobbejaan lyk met, lang toutjieshare waarin die luise krioel, sy asem stink soos vrot vleis en sy tande is geel en skerp.
[...] The only folk musics that I could think of was the stuff I grew up with--Suikerbossie and Bobbejaan klim die berg.