bobol

bobol

(ˈbʌbɔːl)
n
a fraud carried out by one or more persons with access to public funds in collusion with someone in a position of authority
vb
(intr) to commit a bobol
[C20: of uncertain origin]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014

bobol


Past participle: bobolled
Gerund: bobolling

Imperative
bobol
bobol
Present
I bobol
you bobol
he/she/it bobols
we bobol
you bobol
they bobol
Preterite
I bobolled
you bobolled
he/she/it bobolled
we bobolled
you bobolled
they bobolled
Present Continuous
I am bobolling
you are bobolling
he/she/it is bobolling
we are bobolling
you are bobolling
they are bobolling
Present Perfect
I have bobolled
you have bobolled
he/she/it has bobolled
we have bobolled
you have bobolled
they have bobolled
Past Continuous
I was bobolling
you were bobolling
he/she/it was bobolling
we were bobolling
you were bobolling
they were bobolling
Past Perfect
I had bobolled
you had bobolled
he/she/it had bobolled
we had bobolled
you had bobolled
they had bobolled
Future
I will bobol
you will bobol
he/she/it will bobol
we will bobol
you will bobol
they will bobol
Future Perfect
I will have bobolled
you will have bobolled
he/she/it will have bobolled
we will have bobolled
you will have bobolled
they will have bobolled
Future Continuous
I will be bobolling
you will be bobolling
he/she/it will be bobolling
we will be bobolling
you will be bobolling
they will be bobolling
Present Perfect Continuous
I have been bobolling
you have been bobolling
he/she/it has been bobolling
we have been bobolling
you have been bobolling
they have been bobolling
Future Perfect Continuous
I will have been bobolling
you will have been bobolling
he/she/it will have been bobolling
we will have been bobolling
you will have been bobolling
they will have been bobolling
Past Perfect Continuous
I had been bobolling
you had been bobolling
he/she/it had been bobolling
we had been bobolling
you had been bobolling
they had been bobolling
Conditional
I would bobol
you would bobol
he/she/it would bobol
we would bobol
you would bobol
they would bobol
Past Conditional
I would have bobolled
you would have bobolled
he/she/it would have bobolled
we would have bobolled
you would have bobolled
they would have bobolled
Collins English Verb Tables © HarperCollins Publishers 2011
References in periodicals archive ?
Mae yna bobol sy'n esgus bod ganddyn nhw hyder a'r rheiny'n aml ydi'r bobol sydd fwya' ymwybodol ohonyn nhw eu hunain go iawn.
Mae ein harbenigwr ffasiwn Huw Ffash yn crwydro maes y sioe yn chwilio am bobol 'steilish' felly os 'da chi o gwmpas y lle heno ac yfory, wel, cofiwch wisgo'n smart, jyst rhag ofn!
I "Bobol Nant", Owan Robaits enjin dreifar ydoedd ond i ni, ei berthnasau, Taid Codi Dwer a'n harwr mawr ydoedd.
Dyma Elis yn esbonio mwy: "Gydag wyth biliwn o bobol yn crwydro'r blaned, o'n i ishe gwybod sut i ni'r Cymry yn gwahaniaethu'n hunain.
Roedd o ynghanol ei bobol, pob joc a sylw'n taro tant a'r dyrfa gyfan yn cydganu i lawer o'r caneuon.
YM 1986 bm yn darllen Salm Gymraeg yn hen garchar Biwmaris i grwep o bobol o Siapan.
Rip Van Winkle ydi'r enwoca' siwr o fod ond mae yna sawl un yng Nghymru hefyd, am bobol yn camu i gylch tylwyth teg a blynyddoedd yn diflannu.
Un o gryfderau Ein Byd yw'r berthynas mae Sion yn datblygu gyda'r bobol sy'n ymddangos yn y gyfres ac sydd ynghanol neu sydd wedi bod trwy brofiadau anodd.
Fo sy'n arwain y prosiect gyda rhai o ieuenctid stad cyngor Ysgubor Goch, a'u breuddwyd yw creu cegin symudol fydd yn hyfforddi pobol ifanc i goginio, a chynnig bwyd iach am bris rhesymol i bobol yr ardal.
Ac mae yna ambell ran o'r "Gorllewin" lle mae diffyg hyder a balchder yn yr iaith yn gwneud i bobol ddefnyddio llai arni a lle mae pobol ifanc, yn eu tro, yn methu a gweld y Gymraeg yn rhan o'u bywydau nhw.
Yr oedd yn ddyn caredig iawn a bob amser yn barod i helpu bobol.
"Ym mis Hydref fe wnaeth S4C ailddarlledu penodau o C'mon Midffld gan ofyn i bobol enwi eu hoff olygfa," esbonia John.