bobol

bobol

(ˈbʌbɔːl)
n
a fraud carried out by one or more persons with access to public funds in collusion with someone in a position of authority
vb
(intr) to commit a bobol
[C20: of uncertain origin]

bobol


Past participle: bobolled
Gerund: bobolling

Imperative
bobol
bobol
Present
I bobol
you bobol
he/she/it bobols
we bobol
you bobol
they bobol
Preterite
I bobolled
you bobolled
he/she/it bobolled
we bobolled
you bobolled
they bobolled
Present Continuous
I am bobolling
you are bobolling
he/she/it is bobolling
we are bobolling
you are bobolling
they are bobolling
Present Perfect
I have bobolled
you have bobolled
he/she/it has bobolled
we have bobolled
you have bobolled
they have bobolled
Past Continuous
I was bobolling
you were bobolling
he/she/it was bobolling
we were bobolling
you were bobolling
they were bobolling
Past Perfect
I had bobolled
you had bobolled
he/she/it had bobolled
we had bobolled
you had bobolled
they had bobolled
Future
I will bobol
you will bobol
he/she/it will bobol
we will bobol
you will bobol
they will bobol
Future Perfect
I will have bobolled
you will have bobolled
he/she/it will have bobolled
we will have bobolled
you will have bobolled
they will have bobolled
Future Continuous
I will be bobolling
you will be bobolling
he/she/it will be bobolling
we will be bobolling
you will be bobolling
they will be bobolling
Present Perfect Continuous
I have been bobolling
you have been bobolling
he/she/it has been bobolling
we have been bobolling
you have been bobolling
they have been bobolling
Future Perfect Continuous
I will have been bobolling
you will have been bobolling
he/she/it will have been bobolling
we will have been bobolling
you will have been bobolling
they will have been bobolling
Past Perfect Continuous
I had been bobolling
you had been bobolling
he/she/it had been bobolling
we had been bobolling
you had been bobolling
they had been bobolling
Conditional
I would bobol
you would bobol
he/she/it would bobol
we would bobol
you would bobol
they would bobol
Past Conditional
I would have bobolled
you would have bobolled
he/she/it would have bobolled
we would have bobolled
you would have bobolled
they would have bobolled
References in periodicals archive ?
Mor boblogaidd, nes fod yr un bobol yn gorfod gwneud yr un addewidion flwyddyn ar ol blwyddyn.
Yr oedd yn ddyn caredig iawn a bob amser yn barod i helpu bobol.
Mi gawsom fis Mawrth eithriadol o braf a sych yn do, ac mae'n siwr mai dyma oedd i'w gyfrif am y toriad cyntaf o silwair, ond bobol bach rydan ni wedi cael glaw ers hynny
er mai ychydig bobol yng Nghymru sydd wedi clywed amdano erioed.
3m funding towards developing this Arts and Cultural Space in Wrecsam town centre's Marchnad y Bobol / People's Market.
Ac o'ch cwmpas wrth ichi gerdded, mae cysgodion yr holl bobol hynny oedd yn mynd a dod tros y bryniau yn y dyddiau gynt.
Mi hedfanais i lawr fore Iau ond cael y cyfarwyddiadau '' Dwi'n o ddeud mi allt, chwysais, bobol anghywir at y brif fynedfa gan bobl leol, olygodd nad o'n i yn y lle cywir i godi fy nhocyn maes.
YM 1986 bm yn darllen Salm Gymraeg yn hen garchar Biwmaris i grwep o bobol o Siapan.
Yr hyn sy'n anodd ei gofio'n glir ydi'r math o hysteria a gydiodd mewn llawer o bobol - yn ol un newyddiadurwr, roedd yna rhyw fath o 'ormes galar' ar waith, lle'r oedd gorfodaeth ar bawb i wylofain a rhincian dannedd.
Mi hedfanais i lawr fore Iau ond cael y cyfarwyddiadau '' Dwi'n o ddeud mi allt, ond chwysais, bobol anghywir at y brif fynedfa gan bobl leol, olygodd nad o'n i yn y lle cywir i godi fy nhocyn maes.
Dywedodd Linda Brown ar ran y cwmni "Mae'r ymateb i'r cynhyrchiad yma wedi bod yn rhyfeddol - 'da ni wedi bod yn chwarae i dai llawn drwy gydol y daith ac mae niferoedd lawer o bobol wedi cysylltu ni yn awyddus i weld y sioe cyn iddi gau.
Onibai fy mod i wedi digwydd cyfarfod ag Almaenwr ar rhyw gwrs flynyddoedd yn ol, mae'n debyg y baswn i'n dal i gredu bod y rheiny'n genedl o bobol benolau yn siarad yn uchel a gyda thuedd anffodus ar wisgo trowsusau lledr, byr.