boertjie

boertjie

(ˈbʊətʃɪ)
n
South African a person, esp a friend, often used as a term of address
[Afrikaans: little farmer]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
Zandile se egter dat Bart 'n "Boertjie" bly of hy daarvan hou of nie.
Die een oomblik ontken hy sy identiteit as "Boertjie" en noem homself Zarathustra, dan verduidelik hy vir Zandile van die AngloBoereoorlog en die konsentrasiekampe waarin sowel wit as swart mense dood is: "Dis history, joune en myne, gogo.
I are not a Boertjie, hoor jy, but at that moment a whole lot of very short, useful three and four letter Afrikaans words jumped into my mind, and I had a moment when I needed to work really hard to stop them from running out of my mouth.
I are not a Boertjie, hoor jy, but at that moment a whole lot of very short , useful three and four letter Afrikaans words jumped into my mind, and I had a moment when I needed to work really hard to stop them from running out of my mouth.
Sy dertien "ope briewe" rig Walters (of dan die sprekende "ek" in sy digbundel) aan historiese figure soos Arnoldus Pannevis, die Heilige Augustinus, Koot Vorster en Johannes Calvyn, maar ook aan tipiese figure van ons eie tyd, soos die Boertjies in die buiteland, die nuwe pseudo-geleerdes en die politieke maghebbers.
'I think it may be the most hostile crowd in the country, with all the Afrikaans 'boertjies' (farm boys) there.
In die eerste jaar het ek al die boertjies geklop en die klasprys gekry vir Afrikaans.