cloff

cloff

(klɒf)
n
Scot the cleft of a tree
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
Bearing left down the gentle slope between hedges we cross Cloff Bridge and continue ahead between trees.
Mae gweld labrador mawr yn cerdded fel hen ffarmwr cloff yn beth poenus i'w wylio tydi?
Bendithiwyd Waldo 'r ddawn i lunio cerddi grymus sy'n atseinio didwylledd argyhoeddiad, gan osgoi pob arlliw o dueddiad llenorion llai i dincial cyfres o ymadroddion cloff. Y cryfder didwylledd hwn a enillodd i'r bardd le parhaol yng nghalon y Cymry llengar.
*** (90) Cloff 1998 Cabernet Sauvignon (South Africa).
Roedd Hywel wedi ei wisgo fel Meffiboseth, y bachgen bach cloff yn nrama comisiwn Cynan, Absalom fy Mab, a Hugh Griffith wedi cael ei arwisgo 'r wisg wen a'i dderbyn i'r Orsedd - yn yr un flwyddyn yr enillodd ei gefnder, Tom Parry Jones, Y Fedal Ryddiaith am ei gyfrol Teisennau Berffro.
He was also a regular voice on television and radio, with series including Hywel Teifi a'i Arwyr Cloff in 2004, a look at the infamous Blue Books of the 19th century.
DIOLCH i Emlyn Williams, Llangollen, am ei lythyr yn Yr Herald Cymraeg ('Hwyaid cloff Mawrth 28).
The effect of the publication of the infamous 1847 education report, known ever since as 'The Treachery of the Blue Books' is at the heart of the new S4C series Hywel Teifi a'i Arwyr Cloff, which starts tomorrow.
Yn y gyfres Hywel Teifi a'i Arwyr Cloff fydd yn ei cael ei dangos nos Sul am 7.
Weithiau, mi fydd yna atal, fel petai'r nodau'n gorfod cael eu llusgo o grombil yr offeryn Renato d'Aiello a'i sacsoffon er enghraifft, yn silwt yn erbyn ffenestri mawr bwaog Gwesty'r Castell ac yn gwasgu'r nodau o'r corn hirbres, weithiau'n llif aflonydd, weithiau'n angerdd cloff.
Mae'r cyhoedd yn hoffi ci cloff. Fel y dywedais, y mae'r byd yn mynd yn wallgof.