coempt

coempt

(ˌkəʊˈɛmpt)
vb (tr)
to buy up (something) in its entirety
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
Ende comende hy declarant mette voerscreven sangmeester nairder by hen, heeft gehoirdt dat een vande meyskens die de twee ter aerden liggende assisteerden tot hen seyde, hier coempt den sangmeester ende noch eenen heer, midts welcken de twee meyskens ter eerden liggende hen halffwegen oprechtende, hebben omme gesien ende siende hem declarant ende den voerscreven sangmeester syn beyde recht op gestaen ende metten anderen voirts gegaen al oft hen nyet gelet en hadde gehadt.'