crog


Also found in: Acronyms, Wikipedia.
Related to crog: grog, CRPG

crog

(krɒɡ)
vb (intr)
dialect Northern English and Midland English to ride on a bicycle as a passenger
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014

crog

A blog written by a person with expert knowledge. An acronym for Carefully Researched blOG.
Dictionary of Unfamiliar Words by Diagram Group Copyright © 2008 by Diagram Visual Information Limited
References in periodicals archive ?
A mezzanine level that is open to the roof eaves and looks down over the ground floor, that is traditionally used as a sleeping area, a crog loft is an iconic feature of any classic cottage.
The accommodation briefly comprises entrance hall, two bedrooms, bedroom/kitchen, bathroom, lounge, gallery room, Crog loft bedroom with en-suite bathroom, kitchen/diner and side porch.
An inner hallway off the kitchen gives access to the family bathroom and bedroom one, this room has a ladder style staircase leading up to a crog loft area above which runs the full length of the room, and provides plenty of useful storage.
Designed to make you 'remember what 'simple' can look, feel and taste like', but all underpinned with an understated design ethos, you can opt to stay in a fully equipped nomad, dome or cabin, threepi or crog loft complete with outdoors kitchens.
A steep timber staircase leads to the galleried landing and crog loft.
A dyna wrth gwrs sut mae o wedi cael ei enw Saesneg - 'bell heather', ac mae sawl bardd wedi cyfeirio at glychau'r neu gwpanau'r grug -"Crog glychau'r creigle uchel, Fflur y main, ffiolau'r ml." meddai Eifion Wyn, a T.
The Grade II listed property, which is being marketed by John Francis, also features an indoor heated swimming pool with changing room facilities, inglenook-style fireplace with bread oven, crog loft, beamed ceiling and slate roof.
Across this floor are a further four bedrooms, one with galleried Crog Loft and two family bathrooms.
Mae'n debyg, yn ogystal 'r nodweddion daearegol, fod Cwm Idwal yn fwyaf adnabyddus am y planhigion arctig alpaidd sy'n cael lloches yn y gerddi crog. Y tormaen porffor neu'r tormaen cyferbynddail ydi'r planhigyn cyntaf i ymddangos yn y gwanwyn, ond mae'r tormaen llydandroed, y tormaen serennog a'r tormaen siobynnog i gyd i'w gweld yn eu tymor yng Nghwm Idwal.
A fydda'i byth yn dychwelyd yn waglaw - mi fydda'i bob tro yn cael fy swyno gan rhyw fasgedi crog, neu blanhigyn newydd, neu un o'r ychydig berlysiau sydd ddim yn tyfu yn yr ardd yn barod.
Olion eraill Oes yr I ydi'r cymoedd crog sydd wedi'u ffurfio gan y rhewlif.
Bydd Sioned ym Meithrinfa Dibleys ger Rhuthun i weld casgliad anhygoel o'r blodau Streptocarpus a bydd Russell Jones yn helpu teulu o Lanuwchllyn i dyfu tomatos mewn basgedi crog. Byddwn hefyd yn ail ymweld ag Ysgol Llwynderw yn y Mwmbwls i weld sut mae pethau'n siapio yn yr ardd.