crog


Also found in: Acronyms, Wikipedia.
Related to crog: grog, CRPG

crog

(krɒɡ)
vb (intr)
dialect Northern English and Midland English to ride on a bicycle as a passenger

crog

A blog written by a person with expert knowledge. An acronym for Carefully Researched blOG.
References in periodicals archive ?
The accommodation briefly comprises entrance hall, two bedrooms, bedroom/kitchen, bathroom, lounge, gallery room, Crog loft bedroom with en-suite bathroom, kitchen/diner and side porch.
A steep timber staircase leads to the galleried landing and crog loft.
A fydda'i byth yn dychwelyd yn waglaw - mi fydda'i bob tro yn cael fy swyno gan rhyw fasgedi crog, neu blanhigyn newydd, neu un o'r ychydig berlysiau sydd ddim yn tyfu yn yr ardd yn barod.
Bydd Sioned ym Meithrinfa Dibleys ger Rhuthun i weld casgliad anhygoel o'r blodau Streptocarpus a bydd Russell Jones yn helpu teulu o Lanuwchllyn i dyfu tomatos mewn basgedi crog.
Across this floor are a further four bedrooms, one with galleried Crog Loft and two family bathrooms.
Mae'n debyg, yn ogystal 'r nodweddion daearegol, fod Cwm Idwal yn fwyaf adnabyddus am y planhigion arctig alpaidd sy'n cael lloches yn y gerddi crog.
Olion eraill Oes yr I ydi'r cymoedd crog sydd wedi'u ffurfio gan y rhewlif.
The internal accommodation comprises an entrance hall, bathroom, kitchen/diner with a wide range of fitted units, lounge with a feature fireplace housing log burner, two bedrooms and a Crog loft.
One of the two bedrooms has a fitted bed with a crog loft area above, and access to eaves storage.
fy masgedi crog y telais mor ddrud amdanynt - eu petalau wedi eu chwipio i bobman.
Pedrog) Tlws eu tw', liaws tawel - gemau teg Gwmwd haul ac awel; Crog glychau'r creigle uchel, Fflur y main ffiolau'r mel.
Soniai am 'versatility' y planhigyn hwn - mae'n dringo, yn cael ei ddefnyddio mewn basgedi crog, i mewn yn y ty02C6 a thu allan, ond yn fwy na hyn mae'n hafan i greaduriaid bach os yn tyfu fel perth.